Când sufletul vă este plin de mânie sau de supărare, rostiți Rugăciunea lui Iisus!

Rugăciunea lui Iisus – Când sufletul vă este plin de mânie sau de supărare, depărtați-vă cât mai mult de starea conflictuală. Cel mai bine ar fi să vă plimbați, timp în care să repetați cât mai des posibil rugăciunea lui Iisus.

Rugăciunea lui Iisus – Rostiți această rugăciune cât mai des posibil
Potrivit sfinților părinți, atunci când ne supărăm, ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Iată cât de frumos a vorbit despre mânie sfântul apostul Pavel:

„Pentru ceea ce fac nu ştiu; căci nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că Legea este bună. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine. Fiindcă ştiu că nu locuieşte în mine, adică în trupul meu, ce este bun.

Căci a voi se află mine, dar a face binele nu aflu; Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc”. În momentele de supărare și de cumpănă spuneți din tot sufletul: Doamne, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și veți vedea cum toate stările rele vor dispărea.

Spuneți partenerului ce vă deranjează
După ce ați spus rugăciunea și v-ați calmat, cel mai bine ar fi să-I spuneți partenerului ce vă deranjează la el, pe un ton calm.

Odată ce îi veți împărtăși sentimentele, îi va fi ușor și lui să spună ce are pe suflet. În ultimul rând, nu uitați că de cele mai multe ori o îmbrățișare poate rezolva mari probleme.

Rugăciunea care vă scapă de deochi

Chiar dacă la prima vedere nu pare un lucru demn de luat în seamă, deochiul poate provoca mari probleme. O simplă privire poate provoca unei persoane stări din cele mai neplăcute, de la valuri de căldură, la dureri puternice de cap și de stomac, vomă, transpirație, iar în cazurile grave se poate ajunge chiar la deces. Cum scăpați de deochi? Cu cea mai puternică rugăciune!

Cei mai expuși sunt cei mici
Persoanele care sunt deocheate cel mai frecvent sunt copiii, tocmai de aceea se obișnuiește ca nou născuților să li se pună la mână un șnur roșu. De asemenea, cel mic se recomandă să fie ferit a fi văzut de cineva până nu e botezat, iar dacă se întâmplă să fie ferit cu cruciulițe. Expuse la deochi sunt și fetele, dar și animalele și păsările. De regulă, cei care au acest  dar de a deochea sunt persoanele cu sprâncene groase, cei cu ochii albaștri sau verzi și oamenii schimonisiți.

Cea mai bună metodă de a scăpa de rău
De regulă, celui care este deocheat i se spune rugăciunea Tatăl nostru, dar mai există o rugăciune care face minuni.

Stăpâne, Dumnezeul nostru, împăratul veacu­rilor, Cel atotputernic și atotțiitor, Care faci pe toate și însuți le schimbi cu voia Ta; Cel ce cuptorul cel de șapte ori încins și văpaia cea din Babilon le-ai prefăcut în rouă și pe sfinții trei tineri neatinși i-ai păzit; Doctorul și tămăduitorul sufletelor noas­tre, mântuirea celor ce nădăjduiesc în Tine, Ție ne rugăm și cu umilință cerem: depărtează, înlătură, izgonește toată lucrarea diavolească, toată calea și toată vrajmășia satanei, privirea cea rea, nesățioasă și pizmașă a ochilor celor făcători de rele a oame­nilor pizmași, de la robul Tău (N).

Și fie că, din fru­musețe sau pentru putere, ori din întâmplare sau din pizmă și răutate, i-a venit lui aceasta neputință, însuți, Iubitorule de oameni Stăpâne, tinde mâna Ta cea tare și brațul Tău cel atotputernic și înalt și cercetează această zidire a Ta și-i trimite înger de pace, stăpânitor și păzitor sufletului și trupului, care să gonească și să stârpească de la ea tot sfatul rău, toata pizma și deochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi, ca, izbavită fiind cu puterea Ta, să-Ți cânte Ție cu mulțumire: Domnul este ajutorul meu, și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul; și iarăși: nu-mi va fi frică de rele, pentru că Tu cu mine ești; că Tu ești Domnul puterii mele, Cel tare și stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie.

Așa, Doamne Dumnezeul nostru, milostivește-Te spre robul Tău și izbăvește-l de toată stricăciunea și supărarea ce i s-a făcut din pizmă. Pentru rugăciu­nile preabinecuvântatei stăpanei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu rugăciunile arhanghelilor celor cu chip de lumină; ale cinstitului, măritului proorocului, Înaintemergătorului și Boteză­torului Ioan; ale sfintei și marii mucenițe Marina; ale sfântului Stelian; ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva cea nouă; ale sfântului sfințitului mucenic Elefterie și ale sfântului (N), a cărui pomenire săvârșim, și ale tuturor sfinților Tăi.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noas­tre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înăl­țăm și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preotul trebuie să-l stropească apoi pe cel deocheat cu apă sfințită, dacă a făcut mai întâi sfeștania în casă, sau cu aghiazmă de la Bobotează. Apoi preotul pune mâna pe capul celui bolnav, zicând aceasta:
Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel dat Sfinților Săi Ucenici și Apostoli: Pe bolnavi mâinile veți pune și bine le va fi, și printr-înșii este dat și nouă nevrednicilor slu­jitorilor Săi, acest har, prin mine smeritul și nevred­nicul preot, să te tămăduiască pe tine, fiule și fratele nostru cel duhovnicesc de toată boala și neputința sufletească și trupească ce te-a cuprins, și să te dăruiască Bisericii Sale întreg, cinstit, sănătos, îndelun­gat în zile, bine umblând și făcând poruncile lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor.

 

error: Content is protected !!