Ce psalmi se citesc pentru diferite cazuri sau situații, după rânduiala Sfântului Arsenie Capadocianul. Toata lista completa de psalmi:

Așadar, aceasta este rânduiala „cazurilor” Sfântului Arsenie Capadocianul:

Psalmul 1: Atunci când se plantează pomi sau viță-de-vie, ca să rodească.

Psalmul 2: Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei care merg la congrese.

Psalmul 3: Pentru ca să se depărteze răutatea de la oameni; pentru ca să nu-i chinuiască și să-i mâhnească pe nedrept pe semenii lor.

Psalmul 4: Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe oamenii sensibili, care s-au îmbolnăvit de melancolie, din pricina purtării oamenilor nemiloși.

Psalmul 5: Pentru ca Dumnezeu să vindece ochii răniți, loviți de omul rău.

Psalmul 6: Pentru ca Dumnezeu să-l slobozească pe omul căruia i s-au făcut farmece.

Psalmul 7: Pentru cei care au pătimit de frica, de înfricoșările și de amenințările oamenilor răi.

Psalmul 8: Pentru cei care au pătimit rău de la demoni sau de la oamenii vicleni.

Psalmul 9: Pentru ca să înceteze să te mai înfricoșeze demonii în somn sau cu închipuiri în timpul zilei.

Psalmul 10: Pentru soții cu inima împietrită, care se ceartă și se despart. (Când îl chinuiește pe nedrept cel aspru sau cea aspră pe cel sensibil)

Psalmul 11: Pentru cei nebuni, care au și răutate și fac rău oamenilor.

Psalmul 12: Pentru cei care suferă de ficat.

Psalmul 13: Pentru (izgonirea) demonului înfricoșător (De trei ori pe zi, trei zile)

Psalmul 14: Pentru ca hoții să-și schimbe gândul și să se întoarcă fără izbândă și pocăiți.

Psalmul 15: Ca să se afle cheia când s-a pierdut.

Psalmul 16: Pentru mare clevetire (De trei ori pe zi, trei zile).

Psalmul 17: Atunci când se face cutremur sau calamitate, potop de ape și trăsnete.

Psalmul 18: Pentru ca mamele să se slobozească la nașterea lor. (n.n. să nască cu ușurință).

Psalmul 19: Pentru soții care nu fac copii din cauza unei infirmități, pentru ca să-i vindece Dumnezeu și să nu se despartă.

Psalmul 20: Pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile bogaților, pentru a face milostenie celor săraci.

Psalmul 21: Pentru ca Dumnezeu să împiedice incendiile, pentru ca să nu se facă rău.

Psalmul 22: Pentru ca Dumnezeu să îmblânzească copiii neastâmpărați și neascultători, care îi mâhnesc pe părinții lor.

Psalmul 23: Pentru ca să se deschidă ușa, atunci când se pierde cheia.

Psalmul 24: Pentru oamenii pe care îi pizmuiește mult diavolul și le aduce mereu piedici în viața lor, ca să cârtească.

Psalmul 25: Atunci când cere cineva ceva bun de la Dumnezeu, pentru ca să i-l dea fără să-l vatăme.

Psalmul 26: Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe săteni de oștirile vrăjmașe, ca să nu facă rău oamenilor și jafuri în gospodăriile lor.

Psalmul 27: Pentru ca Dumnezeu să-i vindece pe cei bolnavi de neurastenie și pe toți cei care suferă de nervi.

Psalmul 28: Pentru cei care suferă de rău de mare și se tem când este furtuna mare.

Psalmul 29: Pentru cei care se primejduiesc departe, printre popoarele barbare si necredincioase, ca să-i păzească Dumnezeu pe ei, iar pe aceia să-i lumineze și să-i îmblânzească, ca să-L cunoască pe Dumnezeu.

Psalmul 30: Pentru ca Dumnezeu să dea belșug semănăturilor și roadelor din pomi, atunci când vremea nu este prielnică.

Psalmul 31: Pentru ca să afle călătorii drumul, atunci când se rătăcesc și se chinuie.

Psalmul 32: Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul în privința celor închiși pe nedrept, ca să fie eliberați.

Psalmul 33: Pentru cei care se află în agonia morții, când sunt chinuiți de demoni în ceasul morții sau pentru oștirile vrăjmașe, atunci când amenință să calce hotarele, ca să facă rău.

Psalmul 34: Pentru ca Dumnezeu să-i slobozească pe oamenii plini de bunătate de cursele oamenilor vicleni, care își bat joc de oamenii lui Dumnezeu.

Psalmul 35: Pentru a se șterge cu desăvârșire vrăjmășia de după certuri sau neînțelegeri.

Psalmul 36: Pentru oamenii răniți profund de crimele făcătorilor de rele.

Psalmul 37: Când te dor maxilarele, din pricina dinților stricați.

Psalmul 38: Pentru ca oamenii cei părăsiți și nefericiți să găsească de lucru, ca să nu se întristeze.

Psalmul 39: Pentru ca să revină dragostea între șefi și funcționari, atunci când se creează neînțelegeri.

Psalmul 40: Pentru ca mamele să se slobozească la naștere, când au naștere prematură.

Psalmul 41: Pentru tineri, când se îmbolnăvesc de dragoste, când este rănită o persoană și se întristează.

Psalmul 42: Pentru ca să fie sloboziți cei robiți din temnițele neamului vrăjmaș.

Psalmul 43: Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul soților care nu se înțeleg, ca să se împace.

Psalmul 44: Pentru oamenii care suferă de inima sau de rinichi.

Psalmul 45: Pentru tinerii pe care vrăjmașul îi împiedică să facă familie (să se căsătorească).

Psalmul 46: Pentru a se liniști slujitorul sau robul când fuge rănit sufletește de la stăpânul său și să afle de lucru.

Psalmul 47: Atunci când se fac mari catastrofe și jafuri de către cete de pirați barbari. (Să se citească continuu, 40 de zile) .

Psalmul 48: Pentru cei care fac munci primejdioase.

Psalmul 49: Pentru ca oamenii rătăciți să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, ca să se mântuiască.

Psalmul 50: Atunci când, din pricina păcatelor noastre, vine mânia pedagogică a lui Dumnezeu (epidemie de boală și de moarte la oameni sau la animale).

Psalmul 51: Pentru ca stăpânitorii împietriți la inimă să se pocăiască și să se facă milostivi, ca să nu chinuiască poporul.

Psalmul 52: Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze mrejele, ca să se umple de pește.

Psalmul 53: Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei bogați care au robi cumpărați, ca să-i slobozească.

Psalmul 54: Pentru ca să se restabilească numele cel bun al familiei care a fost clevetită.

Psalmul 55: Pentru cei sensibili, care au fost răniți sufletește de semenii lor.

Psalmul 56: Pentru oamenii care suferă de durere de cap din pricina multei mâhniri.

Psalmul 57: Pentru ca să se îndrepte spre bine lucrurile cele care lucrează pentru bine, să împiedice Dumnezeu orice lucrare vicleană a demonilor sau a oamenilor pizmași.

Psalmul 58: Pentru muți, ca Dumnezeu să le dea grai.

Psalmul 59: Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul, când este clevetită o mulțime de oameni.

Psalmul 60: Pentru cei care se îngreuiază la lucru, fie din trândăvie, fie din frică.

Psalmul 61: Pentru ca Dumnezeu să slobozească din încercări pe omul slab la suflet, care nu are răbdare si cârtește.

Psalmul 62: Pentru a rodi ogoarele și pomii, când este lipsă de apă.

Psalmul 63: Când este mușcat omul de lup sau de câine turbat. (Sfântul le dădea să bea și din apa binecuvântată)

Psalmul 64: Pentru ca negustorii să aibă binecuvântare, ca să nu pălăvrăgească și să nedreptățească pe oamenii simpli.

Psalmul 65: Pentru ca cel viclean să nu aducă ghinioane în case și să mâhnească familiile.

Psalmul 66: Pentru ca să se binecuvinteze pasările (crescătoriile de pasări)

Psalmul 67: Să se slobozească maicile (n.n. mamele) care se îngreuiază (n.n. chinuie) să lepede (n.n. nască), atunci când pătimesc ceva rău.

Psalmul 68: Atunci când se fac catastrofe, iar râurile se revarsă luând case și oameni.

Psalmul 69: Pentru oamenii sensibili care se mâhnesc pentru cel mai mic lucru și se deznădăjduiesc, ca să-i întărească Dumnezeu.

Psalmul 70: Pentru oamenii părăsiți, care devin împovărați din invidia diavolului și ajung la deznădejde, ca să afle ajutor și ocrotire de la Dumnezeu.

Psalmul 71: Pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze noua recoltă, pe care țăranii au adus-o în casele lor.

Psalmul 72: Pentru ca să se pocăiască oamenii făcători de rele.

Psalmul 73: Pentru ca Dumnezeu să-i păzească pe țăranii care lucrează pe ogoarele lor, atunci când vrăjmașii au înconjurat satul.

Psalmul 74: Pentru ca să se îmblânzească stăpânul barbar și să nu-i chinuiască pe semenii lui, pe lucrători.

Psalmul 75: Pentru mama care se teme la naștere, ca s-o întărească și s-o păzească Dumnezeu.

Psalmul 76: Atunci când nu există înțelegere între părinți și copii, pentru a-i lumina Dumnezeu, ca să asculte copiii pe părinți, iar părinții să arate dragoste.

Psalmul 77: Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei care împrumută, ca să nu-i silească pe semenii lor pentru datoria lor și să fie milostivi.

Psalmul 78: Pentru ca să păzească Dumnezeu satele de jafuri și catastrofe din partea armatelor vrăjmașe.

Psalmul 79: Pentru ca să-l vindece Dumnezeu pe om, atunci când i se umfla fața și-l doare tot capul.

Psalmul 80: Pentru ca Dumnezeu să aibă grijă de cei săraci, care sunt lipsiți și se mâhnesc din pricina lipsei și se amărăsc.

error: Content is protected !!