Ce se întâmplă cu adevărat cu femeile care ajung pe Muntele Athos, muntele interzis

Femeile nu au voie pe Muntele Athos. Se spune că doamnele și domnișoarele care pășesc pe muntele interzis, Muntele Sfânt, pățesc numai lucruri rele.

O tradiție străveche (Avaton, care înseamnă „neumblat”) susține că femeile nu au voie să urce Muntele Athos.

Totuși, de ce nu au voie femeile pe Muntele Athos?
Există un fel de graniță naturală a Sfântului Munte dincolo de care femeile nu au voie să pășească. Pe insulă nu există nici măcar animale de sex feminin, cu excepția pisicilor, găinilor și păsărilor sălbatice.

Legenda spune că atunci când corabia în care se afla Maica Domnului s-a apropiat de țărm, toți idolii din munte au căzut cu fețele la pământ și s-au sfărâmat în mii de bucăți.

Maica Domnului a coborât pe mal şi, pentru că i-a plăcut locul, l-a binecuvântat şi L-a rugat pe Fiul ei să-i dăruiască aşezarea. După ce le-a vorbit despre Hristos, botezându-i, Maica Domnului le-a spus locuitorilor de aici:

„O, fii luminaţi, ascultaţi: acest loc a fost sortit mie de către Fiul meu şi Dumnezeul vostru. Voim însă, nu veţi mai rămâne mult aici, pentru că pe muntele acesta voi trimite bărbaţi din toată lumea, ca să vieţuiască în curăţie, după chipul îngerilor.“

În acest fel, pe Muntele Athos nu au voie femeile, cu excepția Maicii Domnului.

Ce acatiste să citești când te simți rău sau simți că te bârfește cineva

Acatistele au o putere magnifică asupra noastră. Sunt mai mult decât niște simple rugăciuni, sunt niște gânduri și niște rugi pe care Dumnezeu le înfăptuiește în adevărate miracole!

De multe ori ne simți pierduți, triști, singuri, fără consolare sau simțim că cineva ne vrea răul. În acele momente păcatul care ne dă târcoale este deznădejdea. Pentru a nu ne pierde speranța, pentru a ne recăpăta forța și încrederea în noi îți recomandăm aceste acatiste.

Acatistele se citesc în genunchi, în special la ceasul serii.

Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, pentru cei care nu pot avea copii
Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana, ca celor ce aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria.

Cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voştri; iar voi, ca cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm: Bucuraţi-vă, Părinţi de trei ori fericiţi!

Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie Dreptului Ioachim, zicând: „Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugăciunea ta; şi iată, femeia ta va naşte ţie o fiică de care cerul şi pământul se vor bucura”, lăudându-te pe tine şi zicând.

Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui căzut, Bucură-te, mijlocitorul iertării celui greşit.
Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut cerurile;
Bucură-te, că darul cel mai presus de lume ai dobândit;
Bucură-te, că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit;

Bucură-te, că şi acesteia, de asemenea, i s-au descoperit;
Bucură-te, luminătorul cel cu raze veselitoare;
Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare;
Bucură-te, că ai odrăslit din seminţie împărătească;

Bucură-te, că ai mărit vrednicia arhierească;
Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;
Bucură-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie, pentru cei fără loc de muncă
Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitorului nostru ocro­titor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Om purtător al bucuriilor celor cerești, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viață neprihănită petrecând, drept, cuvios și de Dumnezeu insuflat, întru toate dăruit; pentru aceasta și de la noi auzi unele ca acestea.

Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioși. Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei dușmănoși.

Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii. Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii.
Bucură-te, locaș al sfințeniei și al lucrării cerești. Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăți îngerești.

Bucură-te, cel care cu adevărat Sfânt te-ai arătat. Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat. Bucură-te, a credinței răsplată strălucitoare.

Bucură-te, mijlocitor cucernic al harului. Bucură-te, cel prin care Biserica se slăvește. Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veselește.

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni.

Acatistul Sfântul Ștefan pentru cei care vor să scape de duhurile rele
Apostole al lui Hristos cel mai intai intre diaconi, intarire mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai sfintit cu chinurile si minunile tale; sufletele credinciosilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credinta mantuieste-i din toate nevoile, ca sa cantam tie: Bucura-te, intaiule mucenice si Arhidiacone Stefane!

 

error: Content is protected !!