Cea mai înfricoşătoare predică a părintelui Arsenie Boca! Ce îi îndemna părintele pe oameni să facă

Părintele Arsenie Boca îndemna la rugăciune şi la ascultare, iar moartea să nu-i înspăimânte pe oameni, să fie văzută ca o Înviere

„Aceasta se petrece în viaţă prin neîncetata lepădare de sine, prin crucea noastra cea de fiecare zi – cât abia de rămân zile neumbrite de tristeţe – şi desăvârşit se biruie prin moarte. Asa se restabileşte temelia cea străveche. Prin moartea pe cruce trupul se purifică şi ajunge expresie şi mijloc direct al Duhului dumnezeiesc, devine adevărat trup spiritual al Dumnezeului – Om, înviat.

Tot aşa şi noi, ne rugăm lui Dumnezeu să ne curăţească viata de întinăciune. El ne trimite câte-o răstignire în fiecare zi, câte-o săptămână a patimilor, câte-o viaţă pe cruce, iar noi, în nepriceperea noastră, neştiind căile lui Dumnezeu, ne rugăm mai cu foc să ne scape de cruce. Iisus n-a făcut aşa; nici noi să nu facem.

S-ar putea spune că Iisus S-a născut pe cruce. Toata viaţa lui Iisus a fost ca atare. Iar din cea mai grea cruce: moartea, a izbucnit şi biruinţa cea mai mare: Învierea sau omorârea morţii. Căci Iisus o biruise în viaţă; iar cu moartea Sa, cea de bună voie a biruit-o şi pentru toţi oamenii, de la începutul până la sfârşitul lumii”, a predicat părintele Arsenie Boca în 1949.

error: Content is protected !!