Cea mai puternică rugăciune către Maica Domnului

Se știe că primul la care creștinii apelează ca să dobândească rugăciunea este primul rugător adevărat pentru noi către Tatăl, adică Iisus Hristos. Domnul se roagă ca Fiul Tatălui pentru a ne reînvia pe toți, pentru a ne reapropria de El, prin iertare, la comuniunea de la care am căzut prin păcat.

Cum să te rogi la Maica Domnului

„Rugăciunea pentru a fi rugătoare, cu adevărat și folositoare, fie că-i personală, fie că-i obștească, nu trebuie să devină numai obișnuință, căci așa trebuie, cu alte cuvinte, sau că așa am învățat, ci mai degrabă să pornească din imbold, din simțire”, citat dintr-o „Carte de rugăciuni”, Galați, 1993.

Sunt foarte multe rugăciuni în vreme de necazuri și nenorociri, la vreme de foamete și secetă, rugăciuni de pocăință, înainte de spovedanie etc.  Toate sunt „cheia visteriei darurilor dumnezeiești”, cum spune fericitul Augustin, considerat model de căutare al lui Dumnezeu.

Rugăciunea către Sfânta Treime, Psalmul 50 al lui David, Crezul sau simbolul credintei, Rugăciunea către Mântuitorul Hristos, urmate de rugăciunile către Sfântul Înger Păzitorul Vieții, cât rugăciunile către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu trebuie făcute toată viața. Pentru că de ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului avem nevoie în orice clipă.

Așadar, să ne rugăm dimineața, la amiază și seara, înainte și după mâncare și când auzim bătând toaca și clopotele bisericii.

Rugăciune la icoana maicii Domnului, făcută atunci când intrăm în biserică

„Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne și pe noi milostivirii tale. Caută spre robul tău cel păcătos. Arată-ți puterea ta, ca totdeauna. Căci nădăjduind întru tine îți strigăm, cum oarecând ți-a strigat Gavriil, maimarele voievod al celor fără de trup: bucură-te! Sau pe scurt: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă!”

Cea mai puternică rugăciune către Maica Domnului

„Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine de nevoi, căci tu ești mântuitoarea neamului creștinesc”.

Apoi:

„Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și puternicile tale rugăciuni izgonește de la mine, smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte.

Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aduceri aminte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și, preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin!”.

Dacă participați la slujba religioasă de dimineață înainte de liturghie,  numită utrenie, puteți învăța din Acatistul Maicii Domnului un icos ca acesta, ce poartă cifra 1:

„Mulțimea îngerilor și toate oștile cerești te laudă pe tine, împărăteasa tuturor de Dumnezeu Născătoare, căci tu ai umplut de bucurie sufletele noastre, când ne-ai arătat nouă cu milostivire chipul tău cel sfânt, de Dumnezeu aleasă Fecioară, Stăpână. Închinându-ne înaintea lui, înălțăm ție rugăciuni de umilință, strigând cu frică sprijinelii tale, celei milostive față de noi, unele ca acestea:

„Bucură-te, binecuvântarea Tatălui Celui fără de început;

„Bucură-te, că prin tine toată lumea se umple de veselie;

„Bucură-te, că prin rugăciunile tale întristările noastre se potolesc;

„Bucură-te, că prin mijlocirile tale toate cererile noastre se împlinesc;

„Bucură-te, că prin tine toate durerile noastre se vindecă;

„Bucură-te, bucuria noastră, izbăvește-ne pe noi de tot răul, și potolește întristările noastre!”

error: Content is protected !!