Cea mai puternică rugăciune! Citește acest psalm și o să vezi ce efecte miraculoase are!

Oricât de greu ar părea de crezut se pare că citirea anumitor fragmente din Biblie poate avea efecte miraculoase asupra corpului uman!

Citirea anumitor psalmi din Biblie te pot influența mai mult decât crezi. Astfel, potrivit unor specialiști care și-au dedicat timpul studierii acestui fenomen, Psalmul 22 are avea efecte mai mult decât benefice, ajutând atât corpul, cât și mintea să se vindece de diferite probleme.

Când simți că ceva nu merge bine în viața ta, când te simți deprimat sau bolnav, atunci citește psalmul de mai jos. Efectele sunt miraculoase, căci pot face psihicul să capete o stare de bine ce va influența benefic și organismul.

Psalmul 22

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.

Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.

Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.

Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.

Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.

Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile

Rugăciunea de mulțumire cu credință ușurează sufletul

Rugăciunea de mulțumire cu credință ar trebui să facă parte din ritualul zilnic de rugăciune al oricărui credincios. Căci Dumnezeu ascultă rugile și împlinește dorințele. Însă e nevoie să-I aducem și mulțumire pentru ceea ce avem.

Rugăciunea de mulțumire cu credință trebuie rostită în fiecare zi, de preferat dimineața. Nu este suficient doar să ceri, este bine să și mulțumești. Iar rugăciunea de mulțumire cu credință te ajută.

Rugăciunea de mulțumire cu credință
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu milostiv și îndurător, a cărui dragoste pentru oameni nu are margini, mă închin gloriei Tale cu teamă și cuvioșie, ca să-Ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, mie robului Tău. Glorie Ție Doamne, Te laud și Îți cânt, Stăpâne și Binefăcătorule. Din nou îngenunchez în fața Ta, ca să Îți mulțumesc pentru mila și bunătatea Ta și mă rog ca și de acum înainte să faci minuni pentru mine, pentru ca dragostea mea pentru Tine și pentru semenii mei să crească. Scapă-mă de toate relele și de toate nevoile. Dă-mi liniște și pace, în toate zilele mele, ca să pot mulțumi Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii, robii Tăi: miluiește-ne pe noi! Mărire Ție, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre. Ci caută și acum ca un milostiv și ne mântuiește pe noi de vrajmașii nostri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine. Amin

 

error: Content is protected !!