Cea mai scurtă şi puternică rugăciune. O poţi spune oricând te afli în dificultate

Atunci când se simt în dificultate, oamenii tind să-i ceară ajutorul Lui Dumnezeu. Este un lucru foarte bun, însă un aspect pe care oamenii trebuie să-l ia în seamă este că rugăciunea trebuie făcută oricând şi oriunde, nu doar atunci când au probleme.

Sfinţii ne învaţă că nu vorbăraia lungă este cheia unei rugăciuni puternice, chiar şi una scurtă, dar care este făcută din inimă. Atunci când ne rugăm din toată inima, Dumnezeu ne ascultă rugăciunile pentru că El oricum ştie dinainte ce vrem să-i cerem.

Astfel, şi dacă vrem să spunem o rugăciune mai lungă nu-i nicio problemă, singurul lucru de care trebuie să ţinem cont este acela să fie făcută cu mare credinţă. Secretul rugăciunilor este acela să fie făcute cu inimă curată şi liniştită. În continuare vă prezentăm una dintre cele mai puternice şi mici rugăciuni, dar care are o valoare de neegalat. Rugăciunea poate fi spusă în orice moment şi în orice loc atunci când te afli în dificultate sau când vrei să-ţi găseşti liniştea.

“Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul. Amin”

Rugăciunea la Sfânta Mare Muceniță Irina protejează căsniciile și grăbește căsătoria celor singuri!

Rugăciunea la Sfânta Irina este cunoscută de credincioși. Căci Sfânta Irina este recunoscută ca fiind ocrotitoarea căsătoriților și a celor care doresc să se căsătorească. Iar Rugăciunea la Sfânta Irina protejează căsniciile și grăbește căsătoria celor singuri.

Rugăciunea la Sfânta Irina se face în seara din ajunul sărbătorii sfintei, care are loc pe 5 mai. Dar este bine să spui Rugăciunea la Sfânta Irina și în ziua sărbătorii. Se aprind două lumânări din ceară curată și se rostește rugăciunea.

Rugăciunea la Sfânta Irina
„Cu umilinţa inimii şi cu evlavie venim noi, păcătoşii şi săracii, către tine. Sfântă slăvită fecioară şi Mare Muceniţă Irina, tu ești albina lui Hristos cea mult lucrătoare. Care pe cuvintele Sfântului Duh, cele luminate şi mai dulci decât mierea şi fagurele, pe buzele tale le-ai purtat. Și prin a lor dulceaţă şi lumină multe suflete ai îndulcit şi ai luminat. Auzi-ne şi pe noi, nevrednicii, cei întristaţi şi apăsaţi de conştiinţa mulţimii păcatelor noastre. Care, prin a noastră nesimţire şi lenevire, sporesc şi se întăresc. Și ca o rugină veche, prin obişnuinţă, cheltuiesc şi strică în toată vremea tăria şi frumuseţea sufletelor noastre.

Şi de aceea, te rugăm pe tine, porumbiţa lui Hristos cea curată şi preablândă. Prin sfântă neprihănire ai zburat de pe pământ către acoperământul cerescului Vultur. Nu ne uita pe noi cei nemernici şi cu totul neputincioşi. Care ne zbatem, zăcând jos în această vale a plângerii şi a ispitirii, şi care îndrăznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfântă fecioară, către Preabunul şi Preacuratul tău Mire, Hristos. Ia aminte la toţi cei care cu credinţă şi cu dragoste alergăm către tine la vreme de necaz şi de primejdii.

Sfântă Irina, roagă-te pentru noi!
Ştim că tu ai mare îndrăzneală către Preabunul nostru Mântuitor, pentru a Cărui dragoste ţi-ai pus sufletul tău; de aceea credem fără de îndoire că la toată cererea spre folosul nostru vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu pe Care roagă-L să ne povăţuiască pe noi pe calea mântuirii şi să ne sprijinească cu darul Său la vreme de ispite şi de încercări şi să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi. Să ne trimită frica Sa în inimile noastre, că prin ea să vieţuim cu trezvie şi cu luare aminte, spre a scăpa de veşnicele munci şi a dobândi bucuria cea necuprinsă de minte şi fără de margini şi să slăvim împreună cu tine, Sfântă fecioară, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!