Cel mai bun program de rugăciune, recomandat de Părintele Arsenie Papacioc! Rugăciunea folositoare pe care e bine să o spui zi de zi

Vorbiți-ne de un program de rugăciune. Cum să ne ordonăm, cum să ne disciplinăm?

Da, programul acesta este: Permanent!

Dar atunci cand trebuie să învățăm pentru școală, cum să ne mai facem rugăciunile?

Atunci când ai o meserie, fie că ești medic, că ești elev, că ești student, că ești profesor, acolo fă-ți datoria creștinește și astfel împlinești cuvântul lui Dumnezeu! Și când scapi de acolo, când nu te ocupă nimic, îți zici și rugăciunile.

Știm că este foarte bine să citim Psaltirea, dar sunt psalmi în care nu ne regăsim și nu-i înțelegem. Este bine totuși să-i citesc mai departe, neînțelegându-i?

Da! Nu este nevoie să-i înțelegi imediat. Îi înțelegi în timp. Este bine să-i citești, chiar dacă nu te regăsești în ei și nu-i înțelegi! Pentru că s-ar putea întâmpla să se vorbească în ei de dușmanul nevăzut, diavolul, și tu să interpretezi. Citește-i mai departe. Și va veni o zi când Dumnezeu, prin te miri cine sau personal, te va lămuri despre ce e vorba, că nu a rămas nimic nelămurit din Sfânta Scriptură.

(Ne vorbește părintele Arsenie, volumul II, text îngrijit de Arhimandrit Ioanichie Bălan, ediția a II-a, Editura Mânăstirea Sihăstria, 2010)

***

Rugăciune zilnică folositoare către Maica Domnului

În general, această rugăciune este așezată în cărți la sfârșitul Paraclisului Maicii Domnului. Poate fi rostită zilnic întrucât este scurtă și poate fi învățată ușor. Prin aceste puține cuvinte îi cerem Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu să ne ajute să ne curățăm sufletele de toate păcatele. Maica Domnului este cea mai mare mijlocitoare pentru noi în cer. Rugăciunea ei are mare putere și trecere înaintea lui Dumnezeu deoarece ea L-a purtat în pântece și L-a născut pe Măntuitorul lumii.

Rugăciune către Maica Domnului

Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, cea singură preacurată și cu sufletul și cu trupul, cea singură mai presus de toată curăția și întreaga înțelepciune și feciorie, ceea ce singură toată te-ai făcut lăcașul a tot Darul Preasfântului Duh și, de aici, și pe înseși puterile cele nematerialnice cu neasemănare le covârșești cu curăția și cu sfințenia sufletului și a trupului, caută spre mine, pângăritul și necuratul, și spurcatul și cu sufletul, și cu trupul, cu întinăciunea împătimirii și a vieții mele celei dezmierdate; curățește-mi cugetul meu cel împătimit; spală și îndreptează-mi gândurile mele cele rătăcite și orbite; îndreptează-mi și povățuiește-mi simțirile mele; slobozește-mă de obiceiul cel prea-rău și urât care mă tiranisește, al necuratelor prinderi în minte și al patimilor; oprește-mă dinspre tot păcatul cel cu lucrare și dăruiește trezvire și dreaptă socoteală întunecatei și ticăloșitei mele minți, spre îndreptarea greșelilor și a căderilor mele, ca, din întunericul păcatului izbăvindu-mă, să mă învrednicesc a te slăvi și a te lăuda cu îndrăzneală pe tine, cea singură adevărată Maică a adevăratei Lumini, a lui Hristos, Dumnezeul nostru; că tu singură împreună cu Dânsul și printr-Însul ești binecuvântaată și preaproslăvită de toată zidirea cea văzută și nevăzută, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Sursa: doxologia.ro

error: Content is protected !!