Cine poate fi naş de botez şi în ce condiţii? „Nu pot fi naşi părinţii copilului, nici …”

Aşadar, prin rolul lor activ în ceremonialul Botezului, naşii devin părinţi spirituali ai pruncului, născându-l pentru viaţa în Hristos, tot astfel cum părinţii cei după fire, trupeşti, l-au născut pentru viaţa biologică, trupească.

Pe mai departe, naşul trebuie să aibă grijă de educaţia moral-religioasă a finului şi să-l înveţe la vremea cuvenită adevărurile credinţei creştine.

Naşul trebuie să fie un îndrumător pedagogic creştin pentru finul lui, să facă din el un bun credincios, un trăitor ortodox. Iar finul trebuie să asculte de primul său părinte duhovnicesc (naşul), să îl respecte în aceeaşi măsură ca şi pe părinţii săi biologici.

Devenind un bun creştin, finul trebuie să se roage pentru naşul său, să îl pomenească la Sfânta Liturghie şi să îndeplinească faţă de el faptele milei sufleteşti şi trupeşti.

Cum trebuie aleşi naşii de botez?

Naşii trebuie aleşi pentru credinţa şi viaţa lor morală. Nu poate fi naş cel care trăieşte necununat, cel care este de altă credinţă sau este ateu, cel care încalcă poruncile Decalogului şi nu preţuieşte Fericirile. Aşadar, în privinţa alegerii naşului, trebuie multă atenţie şi chibzuire din partea părinţilor copiilor.

Contează vârsta, starea materială, profesia? Ce aspect trebuie să primeze?

Sfinţii Părinţi afirmă că mai importante decât toate sunt credinţa şi viaţa morală a naşilor. Primează exemplul pe care îl vor da finilor lor, în Duhul şi Adevărul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Aspectul financiar nu ar trebui să fie relevant. Am fost impresionat când oameni fără o stare materială deosebită au fost naşi copiilor proveniţi din orfelinate.

„La Sfântul Botez destul este un naş, de va fi de parte bărbătească cel ce se botează”

Pot fi mai mulţi naşi pentru un singur benefiar?

De regulă, pentru fiecare candidat la Botez se cere un singur naş. El poate „lipsi” atunci când Sfântul Botez se oficiază în condiţii „excepţionale”, în cazul botezului de necesitate sau de urgență. În Molitfelnicul tipărit la Chişinău în anul 1820 se precizează:

„Cade-se a şti: că la Sfântul Botez destul este un naş, de va fi de parte bărbătească cel ce se botează, iară de va fi parte femeiască, numai naşă. Iară la nevoia morţii, poate să se săvârşească botezul şi fără naş”. Nu este bine să fie mai mulţi naşi de Botez (sau de Cununie). Copiii lor nu au voie să se căsătorească unii cu alţii, deoarece prin Sfintele Taine ei se înrudesc unii cu alţii.

Dar cuplurile de tineri, aflaţi la stadiul de prietenie, pot boteza împreună? Se mai pot căsători ulterior?

Nu, deoarece prin Sfintele Taine ei se înrudesc spiritual unii cu alţii.

Cât de mult contează pentru copil ca slujba Botezului să se facă cum se cuvine, după rânduiala exactă din Molitfelnic/ Agheazmatar? Să nu fie incompletă, făcută în grabă etc.

Ritualul Sfintei Taine a Botezului trebuie să fie complet, fără denaturări, aşa cum prevede îndrumătorul liturgic. Există prevăzută în Molitfelnic, în situaţii excepţionale, o rânduială pe scurt a Tainei, care începe tot cu binecuvântarea mare: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh…”.

Ce botezuri v-au rămas în minte de-a lungul timpului?

M-au impresionat, în 1990, botezurile copiilor proveniţi din orfelinate. Mi-am dat seama cât de mult înseamnă credinţa în viaţa oamenilor. Dar nu i-am uitat nici pe cei care, de altă credinţă fiind, s-au botezat ortodox, respectând, bineînţeles, rânduiala liturgică şi canonică. În felul acesta se împlinesc cuvintele Mântuitorului: „Cel ce crede şi se va boteza, acela se va mântui” (Marcu 16, 16).

(Interviu cu părintele prof. dr. Constantin Leonte de la parohia „Sfântul Gheorghe” din Bacău)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!