Citește astazi, rugăciunea pentru iertarea păcatelor!

În viața oricărei persoane există un moment când parcă nimic nu mai funcționează. Indiferent că este vorba de probleme la serviciu, în familie de sănătate, când vă aflați în impas, citiți rugăciunea de iertare. Poate face adevărate minuni.

Post și milostenie

Potrivit sfinților părinți, există o singură cale prin care rugăciunea este ascultată: dacă e însoțită de post, milostenie și o viață fără de prihană.

Când norii s-au abătut asupra vieții dumneavoastră, nu mai stați pe gânduri și spuneți următoarea rugăciune, care vă redă încrederea în propriile forțe, fiind grabnic ajutătoare.

„Dumnezeul meu, cred întru Tine și mă rog Ție, întărește-mi credința! Te iubesc, sporește-mi dragostea! Mă pocăiesc, fă-mi căința să prisosească! Te slăvesc că pe întâiul meu început! Îți mulțumesc, Binefăcătorului meu cel veșnic!

Te chem ca pe puternicul meu ajutor, Dumnezeul meu, binevoiește și povățuiește-mă cu înțelepciunea Ta, călăuzește-mă cu dreptatea Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apăra-mă cu puterea Ta. Îți închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, suferințele mele. Ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.

Urmariti clipul de mai jos pentru putina relaxare! Merita!

Doamne, eu voiesc ceea ce voiești Tu. Pentru că Tu voiești să mă supun voii Tale și făgăduiesc să fac ceea ce voiești Tu. Te rog cu umilință, luminează-mi mintea, oțelește-mi voia, curățește-mi trupul și-mi sfințește sufletul! Dumnezeule preabun, ajută-mă să mă curățesc de greșalele trecute, să biruiesc ispitele viitoare și să lucrez cuvintele virtuții. Umple inimă mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greșalele mele, de râvnă pentru binele aproapelui și de defăimare pentru deșertăciunile lumii.

Doamne Dumnezeule, miluiește-mă!
Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei și cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor și iertător vrăjmașilor mei. Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu. Ca să biruiesc cele șapte păcate de căpetenie, care sunt pricină tuturor păcatelor. Să biruiesc mândria prin smerenie creștinească, iubirea de argint prin milostenie, invidia prin dragoste și bucurie. Pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare și curăție, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare, lenea prin bărbăție creștinească.

Asemenea să biruiesc și toate celelalte păcate și patimi ce izvorăsc din acestea. Și-mi dă virtuțile creștinești: credința, nădejdea și dragostea. Dumnezeul meu, fă-mă înțelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri și smerit în propășire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu luare-aminte la rugăciuni și în biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea datoriilor și statornic în hotărâri.

Doamne, insuflă-mi grijă să am totdeauna conștiință dreaptă, înfățișare cuviincioasă, vorbire folositoare și purtare în bună rânduială. Dă-mi harul Tău, că să mă deprind a-mi stăpâni totdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta și a merită mântuirea.

Dumnezeul meu, fa să cunosc cât de mici sunt bunătățile pământești și cât de mari sunt cele cerești, cât de scurt este timpul acestei vieți și cât de nemărginită este veșnicia. Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte și să nu mă cutremur de judecată Ta, să scap de chinurile cele veșnice și să dobândesc raiul prin lisus Hristos, Domnul nostru. Amin.”

error: Content is protected !!