Citește azi Rugăciunea la Sfântul Simeon care te oprește de la faptele rele!

Pe 3 februarie îl celebrăm pe Sfântul şi Dreptul Simeon. Acesta este cunoscut și sub numele de Simeon cel Bătrân, a fost un om drept și cu frica lui Dumnezeu, care apare în Noul Testament din Biblie în câteva versete din Evanghelia după Luca.

Iată mai jos ce rugăciune este bine să rostește azi… Este o rugăciune care te scapă de tentaţia de a face rău!

„Îngerul Domnului a fost trimis ca să te oprească de la fapta ce voiai să o săvârşeşti din îndoiala inimii şi ţi-a vestit că vei vedea plinirea celor proorocite, de care minune veselindu-te, te învredniceşti acum de cinstirea noastră:

Bucură-te, primirea făgăduinţei mântuitoare;

Bucură-te, îndreptare minunată prin înger;

Bucură-te, ascultarea cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, îndulcire de purtarea de grijă a Ziditorului;

Bucură-te, tâlcuirea tainei mai presus de minte;

Bucură-te, împărtăşire de lumina înţelepciunii;

Bucură-te, descoperirea adâncului judecăţilor dumnezeieşti;

Bucură-te, ascultarea glasului îngeresc;

Bucură-te, lămurirea tainei străine înţelegerii omeneşti;

Bucură-te, buna mireasmă a sfinţeniei;

Bucură-te, făclie nestinsă în ceata drepţilor;

Bucură-te, aşteptarea vederii celor proorocite;

Bucură-te, Sfinte şi drepte Simeoane, mărturisitorule al întrupării Cuvântului!

Amin!”

Citește această rugăciune ori de câte ori ai nevoie de ajutor divin!

Una dintre menirile îngerilor este de a-L lăuda pe Dumnezeu iar prin aceasta să le fie pildă și ajutorul oamenilor pentru a-L slăvi. Cine citește rugăciunea către puterile cerești va vedea cu adevărat cum viața i se va schimba.

Această rugăciune este foarte puternică şi este bine să fie citită în fiecare zi, odată cu 3 metanii.

Bolnavii, pot face o singură metanie. Sfinții părinți spun că persoanele care citesc cu evlavie această rugăciune, primesc mijlocire în fața lui Dumnezeu.

Pentru efect maxim, rugăciunea se citește între orele 00:00 şi 03:00, când cerurile sunt deschise iar rugăciunea ajunge direct înaintea Stăpânului!

“Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Treime;

Milostivă să-mi fii mie Preasfântă Născătoare de Dumnezeu;

Milostivi să-mi fiţi mie cei 4 Evanghelişti ai Domnului;

Milostiv să-mi fii mie Sfinte Ioane Botezătorule al Domnului;

Milostivi să-mi fiţi mie cei 12 Apostoli ai Domnului;

Milostivi să-mi fiţi mie cei 70 Apostoli ai Domnului;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi sfinţii din ceruri şi toate puterile cereşti;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Mucenici din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Cuvioşi din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi Ierarhi din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Martiri din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Prooroci din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Pustnici din ceruri;

Milostive să-mi fiţi mie toate Sfintele Cuvioase Femei din ceruri;

Milostive să-mi fiţi mie toate Sfintele Muceniţe Fecioare din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Arhangheli din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Îngeri din ceruri;

Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii zilei de astăzi;

Milostivă să-mi fii mie toată puterea cea lucrătoare a cerului;

Milostiv să-mi fii mie Sfinte Patron al meu (numele);

Milostiv să-mi fii mie Sfinte Patron al casei (numele);

Milostiv să-mi fii mie îngeraşul meu sfânt păzitor.”

error: Content is protected !!