Citește azi Rugăciunea Maicii Domnului pentru îndepărtarea necazurilor și împlinirea dorințelor!

Rugăciune mai puternică decât rugăciunea Maicii Domnului, nu există. Se citește mai ales pentru împlinirea dorințelor dar și pentru îndepărtarea necazurilor.

Rostește această rugăciune de 3 ori pe zi, 3 zile de marți la rând, având în față icoana Sfintei Fecioare și o lumânare sfințită aprinsă! Rugăciunea este atât de puternică încât dorințele se vor împlini până la finele celor 3 zile de marți…

Așadar, așază-te în fața unei icoane a Sfintei Fecioare și roagă-te astfel!

“Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.

Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (aici se spune dorința).

Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt orice primejdie ce ai întâmpinat…

În numele Tatălui, al Fiului și-al Sfântului Duh,

Amin!”

 Rugăciune către Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii, îndepărtează tot necazul și nevoia!

Nu puține sunt momentele în viață în care problemele apar și simțim că ne fuge pământul de sub picioare.

Printre rugăciunile care fac adevărate minuni în astfel de situații este și cea către sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei.

Iată mai jos și textul rugăciunii!

„O, atotlăudată și preaminunată Nina, cea întocmai cu Apostolii, mare podoabă a Bisericii dreptmăritoare și lauda cinstită a poporului ivirean, cea care întreaga țară georgiană cu învățătură dumnezeiască a Evangheliei ai luminat; cu faptele apostolești ai învins vrăjmașul mântuirii noastre, cu munca și rugăciunile ai sădit aici grădina lui Hristos, care a dat roade multe.

Prăznuind sfântă amintirea ta, ne înfățișăm cinstitului tău chip și cu evlavie sărutăm atotlăudatul dar dat ție de Maica Domnului – Crucea de minuni făcătoare, pe care ai înfășurat-o cu părul tău prețios, și te rugăm cu umilință ca pe o veșnică ocrotitoare a noastră: de toate relele și scârbele păzește-ne, pe dușmanii Bisericii Sfinte a lui Hristos și pe potrivnicii evlaviei înțelepțește-i,

turma ta ocrotește-o și roagă-L pe Atotbunul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, în fața Căruia te afli, pace țării noastre să dăruiască, oamenilor viață îndelungată și spor în tot lucrul bun și mijlocește pentru noi să ne primească în împărăția Sa cerească unde toți sfinții laudă Preasfânt numele Lui acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

 

error: Content is protected !!