Citește Rugăciunea către Fecioara Maria pentru a primi ajutor imediat!

Sfinții părinți spun că niciodată o rugăciune înălțată către Sfânta Maria nu va rămâne fără efectul dorit. Atunci când întâmpini o problemă la care nu-i găsești rezolvarea, Rugăciunea la Sfânta Maria îți va fi de mare ajutor.

Iată mai jos și textul rugăciunii!

„Tu, Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție! Și arată mila ta. Roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și ne scapă pe noi de toate năpastele, de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, de toate durerile și tot necazul.

Ca să nu fie împuținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu. Ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta. Căci te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi aducătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă.

Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preamilostivă, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspinarea lor. Ci ne înnoiește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulțumire, aflându-te pe tine ajutătoare. Milostivește-te, Doamnă Preacurată, spre ajutorul poporului celui binecredincios.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Ajută-ne, Maică a lui Dumnezeu!

Că tu ești, Doamnă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pământenilor. Tu ești nădejdea și folositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea cea fierbinte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor,

Amin!”.

error: Content is protected !!