Citește rugăciunea sfintei Eufrosina, de mare ajutor tuturor femeilor deznădăjduite!

Rugăciunea femeilor deznădăjduite – Rămasă în istorie ca fiind una dintre femeile care au îmbrăcat rasa monahală pentru că L-a iubit pe Hristos, cuvioasa Eufrosina este mare tămăduitoare și făcătoare de minuni.

Toate femeile care au probleme trebuie să citească rugăciunea sfintei Eufrosina, care le este de mare folos, împlindu-le dorințele.

Rugăciunea femeilor deznădăjduite – Grabnic ajutătoare!
„Cu puterea dată ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Păzind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Iar prin viețuirea cea blândă și smerită ai dobândit iubirea lui Hristos.

Pentru aceasta S-a sălășluit în tine Duhul Sfant, învățându-ne pe noi, păcătoșii, să te lăudăm. Cu totul minunata și slăvită este nevoința ta. Căci asemenea sfinților din trecut ai strălucit. Mare har ai dobândit de la Dumnezeu, vindecând bolile, prevestind viitorul și întorcând oamenii de pe căile pierzării.

Rugăciunea femeilor deznădăjduite – Sfântă Eufrosina, roagă-te pentru noi!
O, fericită maică Eufrosina, pe pământ nebună pentru Hristos, în ceruri preaînțeleaptă, care ai sfârșit în chip minunat drumul tău pământesc de o sută de ani! Caută acum din înălțimea cerului spre noi, păcătosșii, care în marea vieții stăm învăluiți de patimile și suferințele trupești, de ocările și ispitele lumești, și de numeroasele curse diavolești.

Și corăbiile sufletelor noastre sunt deja aproape de înec, căci nu au ancora puternică a credinței, și își pun nădejdea în puterile lor și în ajutorul omenesc, iar sfeșnicul iubirii și al evlaviei s-a stins.

Nu zăbovi, maică Eufrosina, ci ajută-ne nu dupa vrednicia noastră, ci dupa milostivirea ta, asemănându-te Atotmilostivului Mântuitorului nostru lisus Hristos. Întărește-ne în credință, nădejde și dragoste.

Pe cei reci și împietriți la inimă încălzește-i cu râvna ta, tămăduiește bolile noastre, ia de la noi necazurile și tristețea, dă-ne nouă mână de ajutor pe acest alunecos drum pământesc, ca să ne întărim cu trupul și cu sufletul, să purtăm răbdători crucea noastră cu nădejdea în Dumnezeu și, cu grabnica ta mijlocire, să ne învrednicim după moarte de viața cea veșnică și fericită, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Amin”.

Rostiți această rugăciune ori de câte ori aveți nevoie să luați decizii corecte

Zilnic suntem expuși dorințelor, însă nu toate gândurile noastre sunt îndreptate către Dumnezeu. Sfinții părinți spun că doar prin rugăciune intrăm în legătură cu Dumnezeu, îi cerem sfatul și astfel, reușim să ne înnoim mintea ca să putem lua cele mai bune decizii.

Rugăciune pentru înnoirea gândirii!
“Mă închin, Doamne, tronului măreției Tale eu, care sunt pulbere și cenușă și drojdia omenirii; Ție, Căruia zeci de mii de îngeri și oștirile nenumărate ale serafimilor Îți aduc cu laudele lor de foc și sfintele lor mișcări o închinare spirituală în ascunzimea firii lor; Ție, Fire Sfântă ascunsă de simțirea și cunoașterea tuturor făpturilor create.

Căci ești aproape de toți cu ajutorul Tău ori de câte ori e nevoie și ușa Ta e deschisă cu timp și fără timp cererilor tuturor.

Nu Te scârbești de păcătoși și măreția Ta nu se îngrețoșează de sufletele întinate cu tot felul de păcate, ci pe toate le scoți din rele nesfârșite. Așa și pe mine, Doamne, deși sunt cu totul întinat, m-ai învrednicit să cad cu fața la pământ înaintea Ta și să îndrăznesc să iau în gura mea Sfântul Tău Nume, măcar că sunt un vas plin de necurăție și nevrednic să mă număr printre copiii lui Adam.

Dă-mi, Doamne, să mă sfințesc prin laudele Tale și să mă curățesc prin aducerea aminte de Tine. Înnoiește-mi viața prin schimbarea gândirii și prin gânduri folositoare pe care harul Tău le stârnește în mine. Călăuzește-mi gândirea când meditează la Tine și fă-mi să uit purtarea șchioapă prin înnoirea gândirii pe care o stârnești în mine.

Pune în mișcare în mine cereri de folos, potrivind dorința mea cu dorința Ta, <<căci Tu dai rugăciune celor ce se roagă>>. Întipărește în mine o singură dorință, care să privească neîncetat spre Tine, și o gândire care să nu slăbească nicicând în nădejdea ei în Tine din pricina morților neîncetate suferite pentru Tine. Dă-mi, Doamne, să mă rog înaintea Ta nu cu cuvinte nesimțitoare rostite din vârful buzelor, ci să stau prăvălit până la pământ în smerenia ascunsă a inimii și căința gândirii.

Amin.”.

 

error: Content is protected !!