Citind această rugăciune veți fi protejați de Maica Domnului

Orice credincios are mare nevoie de protecția Maicii Domnului. O veți obține citind această rugăciune cu adevărat specială, ori de câte ori are mare nevoie de ajutor

IATĂ MAI JOS TEXTUL RUGĂCIUNII!
“Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pre mine, robul Tău, de toată răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel văzut şi nevăzut.

Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită Marie, Domnul este cu Tine!

Binecuvântată eşti Tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.”

Bucură-Te şi Te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi Te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpână a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie, robului Tău.

O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te, Mireasă nenuntită. Bucură-Te, bucuria celor necăjiţi şi mângâierea celor scârbiţi. Bucură-Te, hrana celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi. Bucură-Te, Cea mai sfântă decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită. Bucură-Te, sfinţenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt.

Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeul nostru, împăratul tuturor. Bucură-Te, Maica sărmanilor şi toiagul orbilor. Bucură-Te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pre Tine.

Preasfântă Stăpâna mea, păzeşte-mă sub acoperământul Tău, căci în preacuratele Tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai.

Să nu mă lepezi Doamna mea pe mine, robul Tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârşit.

Ca prin mijlocirea şi ajutorul Tău mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi grozava muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot Sfânt numele Tău, în vecii vecilor.

Amin.

Bucură-Te, cea plină de har!

Bucură-Te, ceea ce eşti preafericită!

Bucură-Te, cea preabinecuvântată! Domnul este cu Tine!”.

error: Content is protected !!