Citiți această rugăciune la 12 noaptea… Se spune că atunci se deschid cerurile și dorințele se împlinesc!

Nu neglijați niciodată rugăciunea. În fiecare dimineață, înainte de masă, seara, dar mai ales la 12 noaptea. Atunci se spune că se deschid cerurile iar toate dorințele vă sunt împlinite…

Atunci se deschid porțile Cerurilor

Potrivit sfinților părinți, cel ce se roagă la miezul nopții face mai multe osteneală pentru Hristos și, în consecință, atrage mai mult har!

Iată mai jos și textul rugăciunii!

„Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş. (…) Dimineaţa vei auzi glasul meu, dimineaţa voi sta înaintea ta şi mă vei vedea. Dumnezeule, Dumnezeule, pe Tine Te caut dis de dimineaţă și aşa cum rugăciunile făcute noaptea de Apostolii Pavel şi Sila au deschis porţile temniţei, tot aşa şi rugăciunea făcută noaptea de către creştini poate deschide porţile Cerurilor.

Milostivi să-mi fiţi mie cei 12 Apostoli ai Domnului; Milostivi să-mi fiţi mie cei 70 Apostoli ai Domnului; Milostivi să-mi fiţi mie toţi sfinţii din ceruri şi toate puterile cereşti; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Părinţi din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Mucenici din ceruri; Milostivi să-mi fiţi mie toţi Sfinţii Cuvioşi din ceruri;

Acum și pururea, și-n vecii vecilor,

Amin!

Rostiți această rugăciune dacă sunteți apăsați de farmece și făcături!

Rugăciunea pentru alungarea farmecelor, care se spune miercurea, este foarte puternică. Este mai mult un ritual menit să alunge vrăjile, farmecele și toate făcăturile de la persoana care urmează ritualul complet.

Pentru îndeplinirea ritualului, este necesar să se citească această rugăciune 3 miercuri la rând, având alături o icoană și o lumânare sfințite…

Iată mai jos și textul rugăciunii!

„Prea Sfântă Treime, care eşti în cer şi pe pământ şi le vezi pe toate, mă rog ție. Eu nu am tihnă și odihnă în casa mea. Pizmaşii mei s-au sculat cu multă răutate asupra casei mele. Tu, Putere Dumnezeiască, să iei farmecele şi urâtul din casa noastră, din faţa soţului meu şi din darul nostru.

Prea Sfântă Treime, ia vraja din casa noastră şi din sporul nostru. Doamne, izbăvește-ne!

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, din multă iubire de oameni pentru mântuirea neamului omenesc Te-ai pogorât din cer şi ai binevoit a Te întrupa din Sfânta de Dumnezeu Născătoare Maria. Și ai pătimit răstignire pe cruce şi ai înviat a treia zi, spunându-ne a crede în Tine şi a păzi poruncile Tale. Ca să dobândim viaţa de veci şi drept semn al credinţei ai dat putere adevăraţilor credincioşi a călca peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea diavolului vrăjmaş, fară a-i vătăma întru nimic pe ei.

Primeşte umila noastră rugăciune, căci, precum femeia păcătoasă şi vameşul, ne închinăm înaintea Ta. Și, mărturisindu-Te cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm, vino degrabă în ajutorul nostru cu puterea şi de viaţă făcătoare Cruce. Goneşte vraja şi urâtul din casa noastră şi din sporul meu, din tot locul meu şi al familiei mele. De aceea, ne rugăm Ţie din adâncul sufletului, ca să-i ierţi pe toţi, Doamne, pe cei ce au făcut rău, căci nu au ştiut ce fac.

Și îndreaptă-i pe calea pocăinţei spre mântuirea sufletelor.

Amin!”

error: Content is protected !!