Citiți această rugăciune puternică, ori de câte ori vreți să aveți mintea limpede!

Indiferent cât de aglomerat ar fi programul nostru, nu trebuie să uităm să ne facem rugăciunea, fiecare după stăruința noastră.

Doar așa harul Domnului va stărui asupra noastră. Iar dacă avem o perioadă în care simțim că mintea ne este tulbure, să citim următoarea rugăciune, de marea ajutor în toate problemele noastre.

Este de asemenea de mare folos când aveți și farmece făcute!
Acestă rugăciune trebuie citită atunci când aveți de luat decizii importante și trebuie să aveți mintea limpede, dar și atunci când viața vă încearcă și vi s-au făcut farmece sau cineva v-a blestemat. Nu spuneți rugăciunea fără să aprindeți o lumânare!

“Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în Rai pe strămoșii noștri Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea; Cel ce, de asemenea, ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngrozire și cu grele suferințe pe dreptul Iov, robul Tău, pentru ca și mai lămurit să se vădească virtuțile și credința lui întru Tine.

Cel ce ai dat îngăduință satanei să se apropie cu ispitire de Însuși Fiul Tău, spre a-L îmbia și a-L momi cu poftele și deșertăciunile acestei lumi, pentru ca, înfrânt și rușinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia Mea, satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui unuia să-I slujești!

Cel ce tuturor drepților și sfinților Tăi le-ai dat vremi de ispitire și de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să iasă și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și în supunerea cea către Tine.

Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui! A Domnului este mântuirea și peste tot poporul Tău binecuvântarea Ta.

Amin”.

error: Content is protected !!