Cristian lucrase cu dânșii, dar era nevinovat. A ajuns la Bisericani într-o dimineață. Plângea ca un copil în paraclis… Ce poate să facă această icoană e mai presus de cuvinte

Cristian lucrase cu dânșii, dar era nevinovat. A ajuns la Bisericani într-o dimineață. Plângea ca un copil în paraclis: „Ce mă fac eu, ce mă fac eu? Cum să las copiii fără tată?”. Te topeai de mila lui.

I-am spus: „Roagă-te Maicii Domnului aici și te va scăpa”. Ce poate să facă această icoană e mai presus de cuvinte

Minunea Maicii Domnului de la Bisericani cu bărbatul acuzat pe nedrept
Bărbatul plângea ca un copil în paraclis: „Ce mă fac eu, ce mă fac eu? Cum să las copiii fără tată?”. Te topeai de mila lui. Atunci i-am spus: „Roagă-te Maicii Domnului și te va scăpa”.

Părintele protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani, ne-a istorisit câteva minuni săvârșite la iconița Maicii Domnului, aflată spre închinare în paraclisul mănăstirii. Iată una dintre ele:

Cu mai puțin de doi ani în urmă, mai multe persoane fuseseră acuzate de o fraudă; se furaseră niște bani „cu acte”, era un dosar care se judeca de cinci-șase ani. Printre aceste persoane se număra și un tânăr familist, care avea doi copii mici.

Cristian era numele său. În urma deciziei instanței de judecată, fiecare dintre cei acuzați urma să plătească o despăgubire de două miliarde de lei vechi și să fie privat de libertate pentru o anumită perioadă.

După cum îi mărturisise părintelui, Cristian lucrase cu dânșii, dar era nevinovat. A ajuns la Bisericani într-o dimineață. Plângea ca un copil în paraclis: „Ce mă fac eu, ce mă fac eu? Cum să las copiii fără tată?”.

Te topeai de mila lui. Atunci i-am spus: „Roagă-te Maicii Domnului și te va scăpa”. I-am spus ce rugăciuni să facă – în principal Paraclisul Maicii Domnului și Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Bietul om a venit după aceea și a plâns cu lacrimi de recunoștință, mulțumind lui Dumnezeu.

Scăpase ca prin minune. O parte dintre colegi fuseseră condamnați la închisoare pentru trei ani, o altă parte urma să plătească despăgubirea, iar el și cu un alt coleg au scăpat.

**

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele

veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sursa: Doxologia.ro.

error: Content is protected !!