De ce este bine să însemnați orice loc în care intrați, cu semnul crucii, spunând Amin!

Cine îl are pe Dumnezeu în minte și în inimă ca pe cel mai puternic ajutor, nu va pățit nimic și va fi ferit în orice moment al vieții lui de nenorocire și năvălirile drăcești, ne învață sfinții părinți.

La rândul său, sfântul cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ ne îndeamnă ca orice loc în care intrăm să-l sfințim făcându-ne semnul crucii.

Închinați-vă patul când mergeți la culcare
Orice gând întărește un credincios sau îl slăbește. De aceea, toți trebuie să fim curajoși și să ne întărim inima, dar mai ales să apărăm de frică și de rele, cu semnul crucii. Sfântul cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ ne învață să ne facem cruce în orice lăcaș am poposi, spunând rugăciuni și Amin!

Doar atunci veți reuși să intrați cu îndrăzneală, iar orice demon care s-ar afla prin apropiere, se va simți rușinat și va părăsi locul. Așa cum frumos a spus Dumnezeu: „Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma” (Luca, 10,19).

De asemenea, înainte să mergeți la culcare, închinați-vă patul și nu adormiți niciodată înainte să vă spuneți rugăciunea de seară. Nu în ultimul rând, închinați-vă și rugați-vă chiar și în gând înainte să intrați la un examen sau atunci când aveți de făcut o operație grea.

Dumnezeu este alături și vă va ajuta să vă împliniți toate dorințele!

Ritual pentru purificarea sufletului ce se face în ziua de vineri!

Mulți dintre noi, atunci când suntem acaparați de probleme, ne pierdem oarecum credința spunând în sinea noastră că Dumnezeu nu ne este alături. Toți credincioșii trebuie să știe că, indiferent de ce ni se întâmplă, oricât de multe probleme am avea, oricât de multe necazuri, Tatăl Ceresc ne este alături și El face totul pentru a ne îndruma.

În cazul în care ți-ai pierdut încrederea, ai probleme la care nu le găsești nicio rezolvare, ești copleșit de boli și simți că Dumnezeu te-a părăsit, există un ritual simplu, care trebuie urmat 3 vineri la rând, ritual ce te poate ajuta să depășești orice obstacol.

Ritualul presupune să ții post, să aprinzi 3 lumânari și rostești această rugăciune 3 vineri la rând…
Iată mai jos și textul rugăciunii care trebuie rostită în orice moment al zilei de vineri!

”Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată;

Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit.

Mulţumim Ţie, Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, cei ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim.

Deci, Însuţi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerita a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumpărat pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănata.

Păzeşte Doamne mai ales mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii; izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice.

Ca bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh; acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.”

 
class=”cb-byline”>

error: Content is protected !!