Iată ce trebuie să faci ca să ți se îndeplinească mai repede o rugăciune! Preoții au vorbit despre acest detaliu

1. Postul şi rugăciunea sunt cele două aripi ale nădejdii, zice Fericitul Augustin. Cornelie sutaşul, bărbat drept şi temător de Dumnezeu, însoţind rugăciunea lui cu post şi cu alte fapte bune, a fost ascultat (Fapte 10, 38). De altfel multe cetăţi şi popoare au scapat de mari primejdii în urma rugăciunilor unite cu vreo făgăduială.

2. Rugăciunea făcută în faţa sfintelor icoane sau lângă sfintele moaşte ale Sfinţilor este mai ascultată şi mai repede împlinită de Dumnezeu. Este mai ascultată si mai repede împlinită chemând ajutorul Sfinţilor, fiindcă aceştia sunt prieteni ai lui Hristos, fii şi moştenitori ai lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu ascultă mai curând rugăciunea făcută împreună cu mai mulţi. Negreşit, Dumnezeu este pretutindeni, dar nu în orice loc ascultă într-acelaşi chip rugăciunile. Ca zice Domnul Iisus Hristos: “Vă mai spun că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, li se va da lor de către Tatăl Meu, Ce este în ceruri” (Matei 18, 19). «Această rugăciune, dăruită din toată inima, hrănită din credinţa noastră, îngrijită prin adevăr, întreagă prin nevinovăţie, curată prin castitate, agapă înfrumuseţată cu podoaba faptelor bune, această rugăciune suntem datori s-o înaltăm la altarul lui Dumnezeu, ea având a dobândi pentru noi toate de la Dumnezeu”.

error: Content is protected !!