Locul unde Maica Domnului are aripi… Se găsește în România, județul Vâlcea!

În așteptarea marii sărbători a Nașterii Maicii Domnului, fiecare creștin îi face loc Preacuratei și o așteaptă, îngenucheat în scaunul de spovedanie, unde după ce șoptește păcatele săvârșite așteaptă lumina iertării.

Și cine altcineva poate iubi și lua durearea decât Împărăteasa celor săraci și năpăstuiți, a cărei bunătate se revarsă necontenit asupra noastră? O icoană unicat în lume a Preafericitei , Maica Domnului cu aripi și acoperământ se găsește deasupra ușii de la intrarea în sfânta mănăstire Govora din județul Vâlcea.

Clopotul aparține perioadei domniei lui Vlad Țepeș
Despre această incredibilă icoană se știe că a fost pictată între anii 1700-1711 și poartă semnătura Școlii brâncovenești de la Horezu. Mărturie sau și rândurile scrise de însuși Evanghelistul Ioan: „Maicii Domnului i se dau aripile marelui vultur, ia pruncul şi zboară din faţa balaurului în pustie, pentru un timp, acesta fiind singurul text care amintește de aripile Preafericitei.

Cât privește acoperământul, acesta semnifică faptul că Maica Domnului este de mare ajutor tuturor celor care-i cer ajutorul, sub acoperământul său fiind atât clerul cât și poporul, măicuța acoperindu-i pe toți.

Sfânta mănăstire Govora a început să fie ridicată în secolele XIV-lea și XV-lea, sub domnia lui Vlad Dracul, lăcașul fiind refăcut de Vlad Călugărul și Radu cel Mare. La sfânta mănăstire a luat naștere prima tipăritură în limba română, Pravila de la Govora, după tipăriturile din Ardeal ale lui Coresi.

Interesant este faptul că acele camere în care a funcționat vechea tipografie mai există și astăzi. În curtea lăcașului se află un clopot de 250 de kilograme pe care stă inscripționat: „S-a turnat acest clopot în numele lui Dumnezeu şi al Sfântului Nicolae 6965” ceea ce înseamnă anul 1456-1457 aproximativ, adică în timpul domniei lui Vlad Ţepeş”.

Maica Domnului ne ascultă și ne împlinește dorințele dacă rugăciunile sunt spuse din tot sufletul…

Sfânta Maria reprezintă imaginea feminină emblematică a creștinilor și orice creștin care se roagă ei, își găsește imediat înțelegere și rezorvarea problemelor.

Se spune că atunci când această rugăciune este rostită cu sufletul curat, orice dorință se poate împlini.

Iată mai jos rugăciunea, menită să fie spusă în fiecare zi…Se rostește dimineața, având alături o lumânare aprinsă!
„Ai purtat pe Cel Ce poartă toate. Și ai alăptat pe Cel Ce dă hrană tuturor. Mare şi Înfrico­şătoare este Taina cea mai pre­sus de gând, Chivot al Sfinţeniei şi al Curăţiei, Sfânta Fecioară de Dum­nezeu Născătoare. Pentru aceea, cu credinţă te fericim.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău. Și dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită. Dă-le linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Curată cu totul fără prihană şi Neispitită de nuntă, Ceea ce Singură ai născut în timp pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mai presus de timp, pe Acesta roagă-L dimpreună cu Sfinţii şi cinstiţii patriarhi, cu mucenicii, cuvioşii şi cu proo­rocii, să ne dăruiască nouă ier­tare şi mare milă. Sfânta fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii!

Fecioară cu totul fără de pri­hană, Maica lui Hristos Dum­nezeu, sabie a trecut prin Sfânt sufletul tău, când ai văzut pe Fiul şi Dumnezeul tău, răstignindu-Se de a Sa voie; pe Care, Binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare greşelilor.

Eliberează-i pe robii tăi şi mă eliberează și pe mine (se spune acum numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.”

 

error: Content is protected !!