Lucruri neștiute despre Altar, locul cel mai sfânt de pe pământ!

„Sfântul Altar este simbolul mistic al Împărăţiei Cerurilor, unde – în chip nevăzut – se află tronul Prea Sfintei Tremi, Maica Domnului cu toţi Sfinţii şi îngerii împreună cu slujitorii sfinţiţi ai Bisericii”.

După rânduiala bisericii, în altar se află Sfânta Masă, Proscomidiarul, Scaunul cel de sus și Diaconiconul. Despre toate aceste lucruri minunate, în rândurile de mai jos.

La piciorul mesei sunt îngropate părticele din Sfintele Moaște
De formă cubică, sprijinită pe un singur picior, realizată întotdeauna din piatră masivă, Sfânta Masă este așezată întotdeauna în mijlocul Sfântului Altar. La piciorul acesteia sau în lespedea de deasupra se găsesc îngropate întotdeauna părticele din Sfintele Moaște.

Pe Sfânta Masă sunt așezate multe obiecte sfinte printre care Sfântul Chivot, unde sunt păstrate Sfintele Taine, pentru împărtășirea bolnavilor, în decursul unui an, Sfântul și Marele Mir, Antimisul, o pânză imprimată cu scena punerii în mormânt a Mântuitorului, Sfânta Evanghelie, un sfeșnic cu lumânări, o candelă care arde neîncetat și un clopoțel.

Sfânta Cruce
În spatele Sfintei Mese, lipită de peretele de răsărit se află Sfânta Cruce, uneori chiar în mărime naturală. În ceea ce privește Proscomidiarul acesta este acel loc, special zidit, unde se săvârșește slujba numită Proscomidie, în cadrul căreia se pregătesc Cinstitele Daruri, care sunt prefăcute la Sfânta Liturghie în Trupul și Sângele Mântuitorului.

În multe locuri, Proscomidiarul are forma unei peșteri, care ne duce cu gândul la peștera din Bethleem, unde s-a născut Hristos. Scaunul cel de sus sau Scaunul Arhieresc este locul  pe care stă Arhiereul în timpul Sfintei Liturghii.

Cât privește Diaconiconul, în această încăpere specială zidită în partea de sud a Sfântului Altar, aici se păstrează sfinte vase, icoane sau veșminte bisericești.

Rugăciunea sfântului Policarp aduce belșug în casă!

Sărbătorit pe 23 februarie atât de ortodocși cât și de catolici, sfântul Policarp al Smirnei, cel născut în temniță este roditor în toate cele bune.

Mucenic al Vechii Biserici, unul dintre martirii care și-a dat viața în numele credinței creștine este recunoscut a le fi de ajutor celor sărmani, rugăciunea sa aducând belșug în case.

Vindecător de boli
Despre sfântul Policarp se știe că avea harul de văzător cu duhul și recunoscut pentru minunile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, vindecând bolnavi și izgonind diavolul din oameni. Părți din sfintele sale moaște se găsesc în Franța, la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos și în București, la Schitul Dârvari și Mănăstirea Radu Vodă.

“Părinte al iubitului și binecuvântatului Tău Fiu, Iisus Hristos, prin Care am primit cunoștință despre Tine, Dumnezeul Îngerilor și al Puterilor și a toată faptura, al întregului neam, al celor drepți care trăiesc înaintea Ta, Te binecuvântez că m-ai învrednicit de ziua și de ceasul acesta ca să fiu pus în ceața martirilor la potirul Hristosului Tău spre învierea vieții de veci a sufletului și a trupului, în nestricăciunea Duhului Sfânt.

Întru care fă să fiu primit și eu înaintea Ta ca jertfă grasă și bineplăcută precum m-ai pregătit și m-ai descoperit și împlinit, Dumnezeule cel nemincinos și adevărat. Pentru aceasta și pentru toate Te laud, Te binecuvântez și Te preamăresc prin veșnicul Arhiereu Iisus Hristos, iubitul Tău Fiu, prin care împreună cu El și cu Duhul Sfânt Ți se cuvine mărire acum și în veacurile ce vor să fie. Amin”.

 

error: Content is protected !!