Maica Domnului ne ascultă și ne împlinește dorințele dacă rugăciunile sunt spuse din tot sufletul…

Sfânta Maria reprezintă imaginea feminină emblematică a creștinilor și orice creștin care se roagă ei, își găsește imediat înțelegere și rezorvarea problemelor.

Se spune că atunci când această rugăciune este rostită cu sufletul curat, orice dorință se poate împlini.

Iată mai jos rugăciunea, menită să fie spusă în fiecare zi…Se rostește dimineața, având alături o lumânare aprinsă!

„Ai purtat pe Cel Ce poartă toate. Și ai alăptat pe Cel Ce dă hrană tuturor. Mare şi Înfrico­şătoare este Taina cea mai pre­sus de gând, Chivot al Sfinţeniei şi al Curăţiei, Sfânta Fecioară de Dum­nezeu Născătoare. Pentru aceea, cu credinţă te fericim.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău. Și dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită. Dă-le linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri. Curată cu totul fără prihană şi Neispitită de nuntă, Ceea ce Singură ai născut în timp pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel mai presus de timp, pe Acesta roagă-L dimpreună cu Sfinţii şi cinstiţii patriarhi, cu mucenicii, cuvioşii şi cu proo­rocii, să ne dăruiască nouă ier­tare şi mare milă. Sfânta fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii!

Fecioară cu totul fără de pri­hană, Maica lui Hristos Dum­nezeu, sabie a trecut prin Sfânt sufletul tău, când ai văzut pe Fiul şi Dumnezeul tău, răstignindu-Se de a Sa voie; pe Care, Binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare greşelilor.

Eliberează-i pe robii tăi şi mă eliberează și pe mine (se spune acum numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.”

Rugăciune pentru rezolvarea problemelor în căsnicie!

Multe cupluri care au probleme în căsnicie nu știu să depășească această situație cu calm și înțelegere unul față de celălalt și preferă să apeleze la cea mai cruntă soluție, divorțul, fără să se gândească la consecințe.

Ori de câte ori treceți prin situații care par că sunt fără soluție în mariajul dumneavoastră, citiți această rugăciune de mare ajutor.

Nu țineți supărarea pe soț / soție
Sfinții părinți ne îndeamnă să nu ținem niciodată supărarea pe jumătatea noastră, ci să veniți mereu în întâmpinarea celuilalt, comunicând întotdeauna. Așa veți reuși să țineți situația sub control și să nu ajungeți la neplăcutul divorț.

Iată și textul rugăciunii!
“Doamne Dumnezeul meu, În Numele Fiului Tău Hristos, eu mă rog cerând ajutorul Tău. Depărtează, te rog, tot răul din jurul meu Doamne, eu am multe necazuri, dacă în spatele necazurilor mele există un duh necurat Îti cer scoate-l.

Trimite foc din cer acum și arde Doamne toate farmecile, toate bolile, tristețile, insomniile, singurătatea mea. Dacă există un blestem în viata mea, îți cer să-L desfaci Doamne. Atinge-mă acum cu puterea Ta și sfințește trupul meu ca începând de acum, nici un duh rău, farmece, boli, blesteme și alte necazuri lucruri rele să nu aibă voie în viața mea.

Doamne, Tu ai zis că în Numele Fiului Tău tot ceea ce voi cere voi primi, atunci răspunde acestei rugăciuni și ajută-mă să înving toate problemele mele. Îți mulțumesc în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că știu că mă asculți.

Amin!”.

 

error: Content is protected !!