Metode simple de purificare a sufletului… Funcționează de fiecare dată!

Cea mai importantă vindecare este cea a sufletului, însă puțini sunt cei care reușesc să o facă. Tocmai de aceea, vă dăm câteva sfaturi pentru pentru a curăța sufletul pentru a trăi o viață fericită.

Alungați cât mai mult posibil energiile negative
Tot mai mulți sunt cei muncesc non stop și uită să fie în pace cu ei însuși. Ce ați spune dacă ați încerca să vă detașați de tot ce e material și să reînvățați să iubiți natura?

Mergeți într-un parc, într-o pădure sau îmbrățișați un copac pentru a vă conecta cu natura. Nu uita că mirosul pădurii vă eliberează de toate problemele care vă apasă, tocmai de aceea evadați cât mai posibil din oraș. Pentru a avea viața pe care v-o doriți, este extrem de important să stați cât mai departe de energiile negative și de oamenii care vă pot transmite energii negative.

Păstrați mintea limpede
Oferiți-vă timp întotdeauna ca să vă vă gândiți la prioritățile dumneavoastră. Dați la o parte lucrurile care vă rănesc și mențineți mereu autocontrolul.

Mai mult decât atât, trebuie să răspundeți cu bunătate celor din jurul dumneavoastră, chiar dacă aceștia vă fac rău. E o metodă excelentă de a vă face sufletul curat. Nu în ultimul rând, bucurați-vă de fiecare moment pe care îl trăiți, pentru că nu vă veți mai întâlni niciodată cu acea clipă.

Ritual pentru purificarea sufletului

Mulți dintre noi, atunci când suntem acaparați de probleme, ne pierdem oarecum credința spunând în sinea noastră că Dumnezeu nu ne este alături. Toți credincioșii trebuie să știe că, indiferent de ce ni se întâmplă, oricât de multe probleme am avea, oricât de multe necazuri, Tatăl Ceresc ne este alături și El face totul pentru a ne îndruma.

În cazul în care ți-ai pierdut încrederea, ai probleme la care nu le găsești nicio rezolvare, ești copleșit de boli și simți că Dumnezeu te-a părăsit, există un ritual simplu, care trebuie urmat 3 vineri la rând, ritual ce te poate ajuta să depășești orice obstacol.

Ritualul presupune să ții post, să aprinzi 3 lumânari și rostești această rugăciune 3 vineri la rând…
Iată mai jos și textul rugăciunii care trebuie rostită în orice moment al zilei de vineri!

”Atotputernice Stăpâne, înţelepte şi atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinţă născut şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaţă făcătorul Tău Duh, veşnic şi pururea fiitor; Însuţi pricinuitorule de purcedere, a Cărui mărire este nemărginită, slavă nespusă şi milostivire nemăsurată;

Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinţă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel prea scump; Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit.

Mulţumim Ţie, Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, cei ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului şi în umbra morţii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care şi veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare, de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morţii să ne izbăvim.

Deci, Însuţi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerita a nevrednicilor fiilor Tăi, că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumpărat pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta, aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănata.

Păzeşte Doamne mai ales mintea, ştiinţa şi inima noastră de răutăţile lumii; izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinţei, al dragostei şi al nădejdii vieţii celei veşnice.

Ca bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh; acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.”

error: Content is protected !!