Novena celor 7 daruri, aducătoare de mari bucurii!

Ori de câte ori simțiți că problemele vă năpădesc și nu mai găsiți o soluție, citiți cu tot sufletul Novena celor 7 daruri, cunoscută ca și Novena către Duhul Sfânt.

Se rostește 9 zile consecutiv
Această rugăciune aducătoare de mari bucurii și realizări se spune 9 zile consecutive, la aceeași oră, în fiecare zi, cu o lumânare aprinsă.

„În genunchi mă închin Ție. Și Îți mulțumesc pentru multitudinea bunătăților pe care mi le oferi. Și mă ofer cu trup și suflet Sfintei Treimi, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Ador puritatea Ta, nesfârșita Ta bunătate și iubire pentru noi, păcătoșii.

Tu ești forța și lumina sufletului meu. Prin Tine eu trăiesc și sunt. Ajută-mă să nu Te deazmăgesc niciodată și să nu-Ți înșel încrederea pe care mi-o acorzi. Mă rog din adâncul sufletului meu să mă ții departe chiar și de cel mai mic păcat.

Fie-ți milă de mine, păcătosul, și veghează-mi gândurile să nu greșesc. Călăuzește-mă să merg mereu pe calea Ta, să-Ți urmez lumina, să-Ți ascult sfatul și să-Ți urmez exemplul. Mă închin Ție și Te rog să-mi ierți slăbiciunile lumești.

Ating picioarele sfinte ale lui Iisus răstignit, Îi privesc rănile și am încredere că sângele lui neprețuit nu s-a scurs în zadar. Te implor, Duh Sfânt, alungă-mi slăbiciunile, ține bolile departe de mine, ca să Te pot slăvi, acum, pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

Rugăciune pentru îndepărtarea farmecelor, răului și dușmanilor!

Vreți să fiți feriți de farmece, de rău și de orice încercare a dușmanilor de a vă distruge viața? Citiți cu multă dragoste și încredere această rugăciune de protecție, care este pe cât de simplă, pe atât de puternică.

Aprindeți întotdeauna o lumânare!
Când veți citi rugăciunea, trebuie să aprindeți mereu o lumânare și să aveți în față icoana Mântuitorului…

“În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.  Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunatăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de 3ori).
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Se spune rugăciunea Tatăl Nostru, apoi următoarea rugăciune:
Doamne Atotputrenic care ai suferit pentru mine și pentru păcatele mele vină-mi în ajutor! Sfânta cruce a lui Iisus Hristos, îndepărtează de la mine orice primejdie orice armă tăietoare! Sfânta cruce a lui Isus Hristos, revarsă asupra mea tot binele. Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos fă să ajungem pe calea mântuirii. Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, depărtează de la mine atingerea morții!

Sfânta Cruce a lui Isus Hristos fii întreaga mea nădejde! Doamne atotputernic, fă să ador Sfânta Cruce a lui Isus Hristos nazarinean crucificat și ai grijă de mine! Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, fă ca duhul rău să fugă de la mine în vecii vecilor. Amin!

În cinstea Sfântului Sânge neprețuit al lui Iisus Hristos, în cinstea încercării spre viață veșnică, precum este adevărat că Isus Hristos este născut în ziua Crăciunului, a murit în ziua Vinerea Mare și a Înviat a treia zi!

Amin!”.

 

error: Content is protected !!