O novena simplă către Iisus, care trebuie spusă o dată pe zi, timp de 9 zile!

Nu deznădăjduiți atunci când aveți orice problemă de rezolvat, ci rugați-vă! O rugăciune extrem de benefică este această novena simplă, care trebuie spusă o dată pe zi, timp de 9 zile.

Un Tatăl nostru, o Bucură-te, Marie… şi Slavă Tatălui…, la care se adaugă Rugăciunea Novenei:
O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur eşti Preasfântul Rege şi Domn al Tuturor Naţiunilor! Ne rugăm Ţie, Doamne, cu mare speranţă, pentru a primi de la Tine, o, Rege Dumnezeiesc, milostivire, pace, dreptate şi toate lucrurile bune!

Protejează, o, Doamne, Regele nostru, familiile noastre şi pământul nostru natal!

Te rugăm, apără-ne, Unule Preacredincios! Apără-ne de duşmanii noştri şi de judecata Ta dreaptă!

Iartă-ne, o Rege Suveran, păcatele noastre comise împotriva Ta. Isuse, Tu eşti Rege al Milostivirii. Noi merităm Judecata Ta Deaptă. Ai milă de noi, Doamne şi iartă-ne. Ne încredem în Marea Ta Milostivire.

O, Rege Preamărit, ne plecăm înaintea Ta şi ne rugăm: Fie ca Domnia Ta, Împărăţia Ta să fie recunoscută pe pământ. Amin.

Isus a spus: „ Eu doresc ca această novenă să fie spusă în cele 9 zile care preced solemnitatea `Cristos, Regele Universului`, dar încurajez sufletele să se roage această novenă în oricare timp al anului. Promisiunile Mele vor fi acordate oricând este rostită.”

Novena în cinstea Sfântului Nicolae ce se rostește 9 zile la rând!

Unul dintre cei mai iubiți sfinți ai lumii, sfântul Nicolae face adevărate minuni cu cel care îl cinstesc și se roagă lui. Citiți această novenă timp de 9 zile consecutiv și veți vedea ce vi se va întâmpla…

Dă speranță și ajută în perioadele grele ale vieții…
“O ierarh vrednic de toată lauda și de toată cinstea, mare taumaturg și sfânt al lui Cristos, Părinte Nicolae, om al lui Dumnezeu și slujitor credincios, om al dorinței, vas ales, pilon neclintit al Bisericii, torța foarte strălucitoare, stea care strălucește și luminează universul întreg. Tu ești un drept care înflorește asemenea palmierului plantat în piața Domnului tău. Trăind la Mira, tu ai răspândit parfumul de smirnă izvorând din harul divin.

O foarte plăcut și minunat taumaturg, ajutor prompt, mijlocitor fervent, bun păstor care salvează turma sa spirituală de orice fel de rele, noi te preamărim și te lăudăm ca speranță a tuturor creștinilor, izvor de minuni, ocrotitorul credincioșilor, preaînțeleptul învățător, hrănitorul celor înfometați, bucuria celor chinuiți, îmbrăcămintea celor care sunt goi, tămăduitorul celor bolnavi, călăuza celor care călătoresc pe mare, eliberatorul celor închiși, hrănitorul și apărătorul văduvelor și al orfanilor, păzitorul castității, blândul ocrotitor al copiilor, sprijinul celor în vârstă, călăuza celor care postesc, odihna celor care suferă, bogăția abundentă a celor săraci și nevoiași.

Ascultă-ne pe noi care te rugăm și am recurs la ocrotirea ta, mijlocește în favoarea noastră la cel Preaînalt și obține, prin rugăciunile tale puternice, tot ceea ce este folositor pentru mântuirea sufletelor noastre și a trupurilor noastre. Ocrotește această sfântă comunitate (sau biserică, sau parohie), orice oraș, orice sat și orice țară creștină și pe poporul prezent aici de orice rău prin ajutorul tău. Căci noi știm că rugăciunea unui drept este o mare și puternică forță pentru bine. Și după preabinecuvântata Fecioară Maria, noi te avem ca drept mijlocitor la Dumnezeul Preamilostiv, și noi am recurs cu umilință la ferventa ta mijlocire și ocrotire, preaiubitule Părinte.

Sub cârja ta episcopală, ca un păstor atent și bun, ocrotește-ne de toți dușmanii, de nenorociri, de cutremure de pământ, de grindină, de foamete, de inundație, de sabie, de invazia străină, de războiul civil și de toate adversitățile și necazurile noastre. Întinde-ne o mână miloasă și deschide-ne porțile milostivirii divine; căci noi suntem nevrednici de a contempla înălțimile cerești din cauza mulțimii nelegiuirilor noastre; noi suntem strâns legați prin legăturile păcatului și nu am împlinit voința Creatorului nostru, nici nu am păzit poruncile Lui. De aceea în pocăință și umilință noi ne plecăm inima noastră înaintea Creatorului nostru și cerem mijlocirea ta părintească la El.

Ajută-ne, Sfinte Dumnezeule, pentru ca noi să nu pierim în păcatele noastre; eliberează-ne de orice rău și de orice putere ostilă, condu sufletul nostru și întărește inima noastră în adevărata credință; prin mijlocirea și intervenția ta, nici suferințele, nici amenințările, nici calamitățile, nici mânia Creatorului nostru nu se vor micșora; dar fă-ne (a se spune dorința) să putem duce o viață liniștită aici pe pământ și să contemplăm bunurile din patria celor vii, slăvindu-l pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu glorificat în Treime, acum și întotdeauna și în vecii vecilor. Amin!

Tatăl Nostru…, Bucură-te Maria…, Slavă Tatălui…

Sfinte Nicolae, roagă-te pentru noi!”.

 

error: Content is protected !!