Psalmul 26, un ajutor prețios pentru cei suferinzi de boli grave!

Psalmul 26, cel mai puternic din toată Psaltirea
Potrivit sfinților părinți, rugăciunea rostită înaintea Domnului la 12 noaptea este de 40 de ori mai puternică decât aceeași rugăciune spusă în timpul zilei.

Și asta pentru că, în numele Domnului, întru slava Sa, credinciosul se trezește pentru rugăciune în timpul cel mai potrivit pentru somn. Pe de altă parte, psalmul 26 se crede că este cel mai puternic din toată Psaltirea.

De mare ajutor este rugăciunea alcătuită doar din cinci cuvinte
Potrivit Maicii Pelaghia, renumită în lume pentru vindecările sale cu ajutorul rugăciunii, extrem de puternică și cu mare ajutor este rugăciunea alcătuită doar din cinci cuvinte: Căci cu noi este Dumnezeu!

În aceasta se află toată tăria credinței, toată nădejdea către Dumnezeu și bucuria duhovnicească. De această micuță dar incredibilă rugăciune se teme atât vrăjmașul văzut cât și cel nevăzut. De asemenea, Maica Palaghia a afirmat că dintre toți psalmii, cel mai puternic este cel cu nr. 26.

Cine îl citește măcar de trei ori pe zi, pe acela Domnul „îl va trece pe apă ca pe uscat”. La început însă, acest psalm se citește doar ziua, de trei ori, psalmul 26 având puterea de a izbăvi de puterea celui rău. Atenție însă! Acest psalm nu se citește decât cu binecuvântarea unui duhovnic care cunoaște foarte bine ce probleme are credinciosul.

Tonic pentru cei deznădăjduiți
De asemenea, psalmul 26 este un adevărat tonic pentru cei deznădăjduiți, întăritor în ispite și ajutor prețios pentru cei suferinzi de boli grave.

„Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu. Cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut.

De s-ar rândui împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul,pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui.

Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele. M-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui. Pe piatră m-a înălțat. Și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigată: miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta.

Te-a căuta fața mea. Fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu te abați întru mânie de la robul tău.Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei.

Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului, în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul”.

error: Content is protected !!