Psalmul 95 – o rugăciune a bucuriei și a slăvirii lui Dumnezeu 

Psalmul 95 este considerat a fi o rugăciune de bucurie pentru faptul că Dumnezeu este Împăratul tuturor făpturilor și că El stăpânește peste tot pământul. Fără îndoială, este și un psalm de mulțumire, prin care cititorul aduce laudă lui Dumnezeu pentru atoputernicia Sa. Pentru a arăta aceasta, textul îl numește „înfricoșător”, „mai presus decât toți dumnezeii” și și „judecător” drept al tuturor.

Încă din începutul său, Psalmul 95 îi invită pe toți locuitorii pământului să aducă laudă lui Dumnezeu, să cânte în versuri slava și măreția Lui, frumusețea creației Lui și minunile Lui.

Acest psalm arată puterea creatoare a lui Dumnezeu, care atestă divinitatea Sa. Idolii neamurilor nu sunt altceva decât lucruri făcute de mâini omenești, care deși au gură nu pot vorbi. Deși au urechi, nu pot auzi. Deși au mâini, nu pot pipăi. Ei nu pot fi considerați dumnezei adevărați, căci Unul singur este Dumnezeu.

Toate cele zidite de Dânsul să știe că El este Dumnezeu și Stăpânitorul tuturor celor văzute și nevăzute. Împreună cu omul să se bucure și marea și pământul, munții, dealurile, câmpiile și întreaga natură.

Psalmul 95

Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui.

Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui; Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii.

Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut. Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al Lui.

Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui Lui. Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.

Să tremure de faţa Lui tot pământul. Spuneţi între neamuri că Domnul a împărăţit, Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti; judeca-va popoare întru dreptate.

Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, să se zguduie marea şi toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe ele.

Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul. Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său.

O vizita la Vatican! Uite cum arata in interior si cum am urcat pe cupola! Video mai jos:

error: Content is protected !!