Pune icoana Maicii Domnului, în locul potrivit, pentru ca rugăciunile tale să fie auzite…

Icoana Maicii Domnului nu lipsește din casa niciunui creștin, cu siguranță, aceasta are puterea de a proteja, de a ocroti și de a aduce iubire, alinând durerile oamenilor.

Icoana Maicii Domnului nu trebuie adusă în casă, dacă nu este sfințită, așa că dacă ai cumpărat o astfel de icoană, mergi la biserică, într-o zi de sărbătoare și roagă-l pe părinte să o sfințească în altar.

Acum să aflăm unde trebuie ținută icoana Maicii Domnului
Icoana este un element sfânt, în casa noastră, așa că încearcă, în primul rând să găsești un perete spre răsărit.

Icoana trebuie să fie cuprinsă de lumina soarelui, dar dacă nu este posibil, aprinde cel puțin o candelă, lângă!

Icoana Maicii Domnului trebuie ținută în cea mai luminoasă cameră din casă sau chiar în dormitorul copiilor, spre fereastră, pe partea cu răsăritul.

Cum ne apără icoana Maicii Domnului
Mântuirea și ajutorul pe care îl primim prin rugăciunile noastre vine de la răsărit, așa că atunci când te rogi trebuie să stai mereu cu fața către răsărit. Așa primești toată binefacerea pe care o aduce în casa ta icoana.

Icoana Maicii Domnului este ocrotitoarea casei și a familiei, a mamei și a copiilor, oferindu-ne speranță, putere și alină suferințele celor care sunt bolnavi.

În fața icoanei trebuie să fie în permanență o lumină, mai ales atunci când te rogi. Această lumină simbolizează cinstirea harului pe care îl primești de la Maica Domnului. Dacă lumina arde cu ulei, aceasta este primită ca o jertfă și ca o rugă mută adusă Sfintei Marii.

Pune în fața icoanei și o crenguță de busuioc sfințit, pe care o iei de la biserică, de Florii sau cu prilejul altor sărbători.

Spune în fiecare zi această rugăciune, în fața icoanei Maicii Domnului:
„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Amin!”

Rostită 10 zile la rând, Rugăciunea către Maica Domnului te scapă de necaz și îndeplinește dorințele imposibile!

La vreme de necaz sau de mari probleme, există o rugăciune extrem de puternică către Maica Domnului. Pentru ca efectele să fie cele dorite, rugăciunea se rostește de 5 ori pe zi, timp de 10 zile. De asemenea, scrieți rugăciunea pe 10 bucățele de hârtie și puneți-le într-o biserică, pentru ajutorul altor credincioși.

Faceți milostenie
La sfârșitul celor 10 zile de rugăciune, e indicat să duceți o pâine, o lumânare și un pomelnic la biserică pentru a fi citit de preot. După ce terminați ritualul, faceți milostenie la cei săraci, în cinstea Maicii Domnului.

Iată mai jos și textul rugăciunii…
“Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi indrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi:

Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?

Până cand vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?

Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș.

Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostește necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le îndeplinească Maica Domnului).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor.

Amin!”.

 

error: Content is protected !!