Ritualul de rugăciune seara te ajută să depășești orice obstacol

Ritualul de rugăciune seara este foarte folositor. Seara, este momentul în care ne putem reculege în tihnă. Este un bun prilej pentru a face bilanțul celor întâmplate peste zi. Rugăciunile au un efect mai mare, căci ne putem concentra mai bine asupra lor.

Ritualul de rugăciune seara
Pentru ca rugăciunile să aibă un efect mai puternic seara trebuie să respecți câteva reguli. Înainte de toate, asigură-te că e liniște în jur. Concentrează-te asupra lucrurilor pe care ți le dorești. Aprinde o lumânare și gândește-te la ceea ce ceri de la Divinitate. Roagă-te din toată inima și nu uita să mulțumești pentru tot ceea ce ai primit de la Dumnezeu.

Rugăciune mult folositoare
„Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară. Fecioară, care ești pururea slavită, de Dumnezeu. Preacurată şi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, spre pătimaşul meu suflet, şi cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele, fără prihană să o trec, şi pentru tine Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care eşti una Curată şi binecuvântată.

Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze, pentru tine, sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău si de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu, și mă miluiește.

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi, şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin!

error: Content is protected !!