Rostește în fiecare duminică această rugăciunea Dumnezeiască

Rugăciunea Dumnezeiască – Potrivit specialiștilor, rugăciunea ne ajută să fim mai buni, să dobândim autocontrol, să iertăm mai ușor, sporește încrederea în cei din jur, combate efectele negative ale stresului. Și nu în ultimul rând, face adevărate minuni. Citiți rugăciunea dumnezeiască și veți vedea ce întorsătură benefică va lua viața dumneavoastră.

Rugăciunea Dumnezeiască – Se citește 7 duminici la rând

Rugăciunea dumnezeiască se citește 7 duminici, la oră fixă, seara sau dimineața, alături de 7 lumânări. Atenție! În fiecare duminică, această rugăciune trebuie spusă de 7 ori.

„Milueşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta! Și după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit. Și ce este rău înaintea ta am făcut. Ca să te arăţi drept întru cuvintele tale şi biruitor să ieşi, când tu vei judeca. Întru fărădelegi am fost conceput. Și în păcate m-a născut maica mea! Adevărul ai iubit.

Cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi. Spăla-mă-vei, şi mai mult decât zăpada mă voi albi.

Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule, Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi!

Doamne, milueşte-mă, vindecă sufletul meu că am greşit ţie. Doamne, la tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia ta. Că tu eşti Dumnezeul meu. Că la tine este izvorul vieţii. Întru lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine.

Amin.”

Ce se întâmplă când facem o rugăciune pentru dușmanii noștri!

Rugați-vă pentru dușmanii voștri!
Nu există persoană care să nu aibă dușmani. Cum îi facem pe aceștia să uite de existența noastră și să-și vadă strict de viața lor? Cu dragoste, multă blândețe și rugăciuni aducătoare de mare folos în viața noastră.

Răbdare și post

Pentru a avea sănătate și noroc, contrar dorinței dușmanilor noștri, cel mai bine este să postiți miercurea și vinerea și să ne abținem cât mai mult de la mâncare sâmbăta și duminica.

Dacă aveți un dușman care vă dorește moartea, postiți în ziua de marți, neconsumând nimic până la asfințitul soarelui. Pentru un efect sporit, ar trebui să postească toată familia.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață cum să ne rugăm cu adevărat pentru dușmanii noștri, zicând:
„Când te rogi, ai grijă ca nici o patimă să nu stăpânească sufletul tău. Și mai cu seamă păzește-te ca nu cumva să spui ceva care ar mânia pe Dumnezeu și nici să te rogi contra vrăjmașilor tăi. Căci dacă faptul că ai dușmani este un lucru plin de hulă, atunci gândește-te cât de mare rău este să te rogi contra lor!

Trebuie să cauți să afli pentru ce ai dușmani, dar nu să-i acuzi. Ce iertare vei dobândi oare de la Dumnezeu în acel timp în care ai tu nevoie de mila Lui cea mare, adică în momentul în care te rogi, când tu atunci acuzi? Te-ai apropiat de Dumnezeu ca să te rogi pentru păcatele tale proprii; nu pomeni așadar păcate străine, ca să uiți propriile tale păcate!

Dacă te rogi pentru iertarea păcatelor, pentru ce vorbești de pedeapsă? Trebuia să faci deci dimpotrivă, chiar să te rogi pentru iertarea păcatelor vrăjmașilor, ca să poți să-L rogi pe Dumnezeu cu îndrăzneală și pentru iertarea păcatelor tale”.

Citiți această rugăciune dimineața și seara
„Doamne Isuse Cristoase, Tu eşti blândeţea nespusă. Doamne, Tu ai poruncit să-i iubim şi pe vrăjmaşii noştri. Și pe cei ce ne hulesc şi ne clevetesc. Și să ne rugăm pentru ei, să-i iertăm. Doamne, Te-ai rugat pentru vrăjmaşii Tăi ce Te-au răstignit pe Cruce.

Grabnică şi statornică mângâiere dă servilor Tăi, Isuse. Când sunt mâhnite sufletele noastre în necazuri nu Te îndepărta de sufletele noastre în necazuri şi primejdii. Ci ocroteşte-ne pururea.

Apropie-Te de noi. Apropie-Te Cel ce eşti pretutindenea. Precum şi cu Apostolii Tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce Te doresc uneşte-Te. Îndură-Te spre noi ca, împreună fiind cu Tine, să lăudăm şi să mărim pe Spiritul Tău cel Sfânt.

Doamne atotţinătorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Cel ce umileşti şi înalţi, Care cerţi şi iarăşi tămăduieşti, pe robul Tău (aici se rostește numele dușmanului), Tu eşti speranţa şi scăparea creştinilor, zid neînvins.”

Doamne, miluiește-ne!
Doamne, Dumnezeule, dă-ne, Te rugăm, spiritul împăcării şi al blândeţei creştineşti. Ca să iertăm din inimă toate vătămările primite. Să ne împăcăm cu dușmanii noştri. Iar voinţa răutăcioasă şi vătămările oamenilor să le învingem cu blândeţe creştinească şi cu iubirea adevărată a aproapelui.

Te mai rugăm, Doamne, să le dai dușmanilor noştri pacea adevărată şi iertarea păcatelor lor şi nu lăsa, Doamne, să părăsească viaţa aceasta pământească fără credinţă adevărată şi pocăinţă sinceră. Iar nouă ajută-ne să răsplătim răul cu bine şi să fim feriţi de ispitele diavolului şi de toate primejdiile ce ne ameninţă din partea vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi. Amin”.

error: Content is protected !!