Rostește în fiecare duminică dimineața

Rugăciunea Dumnezeiască – Se citește 7 duminici la rând

Rugăciunea dumnezeiască se citește 7 duminici, la oră fixă, seara sau dimineața, alături de 7 lumânări. Atenție! În fiecare duminică, această rugăciune trebuie spusă de 7 ori.

„Milueşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta! Și după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

Ţie unuia am greşit. Și ce este rău înaintea ta am făcut. Ca să te arăţi drept întru cuvintele tale şi biruitor să ieşi, când tu vei judeca. Întru fărădelegi am fost conceput. Și în păcate m-a născut maica mea! Adevărul ai iubit.

Cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii tale le-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi. Spăla-mă-vei, şi mai mult decât zăpada mă voi albi.

Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule, Doamne Fiule unule născut, Isuse Hristoase şi Spirite Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Părintelui, cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi!

Doamne, milueşte-mă, vindecă sufletul meu că am greşit ţie. Doamne, la tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia ta. Că tu eşti Dumnezeul meu. Că la tine este izvorul vieţii. Întru lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine.

Amin.”

Mai jos GASITI un VIDEO cu lucruri inedite!  Lucruri pe care trebuie să le știi. 

error: Content is protected !!