Rostește rugăciunea către Iisus Hristos pentru bunăstarea și fericirea copiilor!

Mai puțin cunoscută, rugăciunea către Domnul Iisus Hristos pentru fericirea și bunăstarea copiilor are puteri incredibile, dacă e spusă din toată inima.

 

Se citește în fiecare zi

De multe ori simțim că viața se duce sub povara multor greutăți. Când însă e vorba de copilul nostru, problema devine și mai mare. Dumnezeu însă nu dă doar părinților puterea de a trece de necazuri, ci și copiilor.

Foarte important este însă să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute ducând rugăciunile noastre uneori fără nădejde în fața Fiului Său, pentru ca acesta să ni le împlinească.

 

Iată și textul rugăciunii…

“Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne!

Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele) şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale şi învaţă-i,

Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!”.

error: Content is protected !!