Rostește Rugăciunea către Maica Domnului atunci când ești greu încercat în viață!

Ori de câte ori viața ne lovește și avem grele încercări, trebuie să cerem ajutor lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Ori de câte ori vom face acest lucru, Preacurata va mijloci către Dumnezeu și problemele noastre se vor rezolva.

Doamne Ajută…
“Ceea ce singura ești bucuria celor scârbiți și Părtinitoare celor ce se nedreptățesc. Mângaierea celor ce plâng și ajutor celor neajutorați. Cercetarea celor neputincioși și acoperământ și sprijin celor ce se chinuiesc. Liman celor înviforați, toiag orbilor, povățuitoare celor rătăciți și scăpare tare celor din nevoi, Născătoare a lui Dumnezeu cu totul fără prihană.

Ia aminte la rugăciunea mea cea smerită, pe care o aduc ție din adâncul inimii și mă izbăvește de viforul cel râu al gândurilor. Izbăvește- mă din somnul cel greu, care mi s-a pricinuit mie din lenevire și depărtează de la mine nepăsarea și lenevirea. Ajută-mă ca să mă izbăvesc de obiceiul cel rău al păcatelor ca să scap de tiranisirea cea amară a diavolilor.

Și te rog Stăpână, după cum știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, cel ce spre tine după Dumnezeu mi-am pus nădejdea mântuirii mele. Învrednicește-mă Preacurată ca să fac cu osârdie poruncile Fiului tau și Dumnezeului nostru și să păzesc întotdeauna așezămintele cele mântuitoare.

Și mă învrednicește ca să cuget întotdeauna cu minte luminată și să întâmpin slavosloviile lui cele bine primite. Ca spre tine, ceea ce ne dăruiește toate bunățațile și ne ești grabnic ajutătoare, nădăjduind aduc acestă cerere. Deci să nu cad din nădejdea care o am către tine prea curată, nici să mă întorc smerit și rusinat; Ci să aflu prin tine de Dumnezeu dăruită Stăpână, degrabă împlinirea cererilor mele. Ca totdeauna, ca pe o ajutătoare nebiruită a noastră, a păcătoșilor care împlinești toate cererile noastre bune, să te laud și să te preamăresc pe tine; Acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin”.

Rugăciunea sfântului Foca alungă farmecele și te scapă de rele

Sărbătorit atât în iulie cât și în septembrie, sfântul Foca este cunoscut din cele mai vechi timpuri ca fiind cel care-i gonește pe demoni, elimină farmecele și tămăduiește de toate neputințele.

Ocrotitorul marinarilor
Istoria povestește că sfântul Foca a întors mulți oameni la dreapta credință, chiar și pe păgâni care au încetat să se mai închine idolilor. Ocrotitor al marinarilor, acesta este chemat în ajutor de cei care înoată. Mai mult, se crede că sfântul Foca li se arată marinarilor, având grijă de ei, deșteptându-l pe cârmaci când adoarme, apare pe partea dinainte a corabiei și uneori chiar umblă pe mare.

Tradiția spune însă că sfântul Foca trebuie cinstit cu mare slavă pentru că altfel se răzbună pe cei care lucrează de ziua lui și nu puține au fost momentele când casele, cerealele gospodrilor și stogurile de paie au început să ardă din senin.

Iată mai jos și rugăciunea…
“De prunc te-ai arătat vas strălucit al Duhului, cel ce te-ai îmbogățit de la El cu darul minunilor, Focă întru tot sfințite, de când ai început a-I sluji Mântuitorului întru cuvioșie, și ai băut întru nevoință paharul Lui. O, pe ține te rugăm, mijlocește pentru sufletele noastre.

Că pre un soare înțelegător al Bisericii de Dumnezeu luminat și purtător de lumina te-a pus pre ține Stăpânul cel prea înalt, mucenice, că să luminezi mulțimea credincioșilor. Că viețuirea și nevoințele tale le-a primit că un mir de bună mireasmă, Cel ce singur este milostiv”.

 

error: Content is protected !!