Rostită 10 zile la rând, Rugăciunea către Maica Domnului te scapă de necaz și îndeplinește dorințele imposibile!

La vreme de necaz sau de mari probleme, există o rugăciune extrem de puternică către Maica Domnului. Pentru ca efectele să fie cele dorite, rugăciunea se rostește de 5 ori pe zi, timp de 10 zile. De asemenea, scrieți rugăciunea pe 10 bucățele de hârtie și puneți-le într-o biserică, pentru ajutorul altor credincioși.

Faceți milostenie
La sfârșitul celor 10 zile de rugăciune, e indicat să duceți o pâine, o lumânare și un pomelnic la biserică pentru a fi citit de preot. După ce terminați ritualul, faceți milostenie la cei săraci, în cinstea Maicii Domnului.

Iată mai jos și textul rugăciunii…
“Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi indrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi:

Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?

Până cand vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?

Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș.

Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostește necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le îndeplinească Maica Domnului).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor.

Amin!”.

O rugăciune puternică către Bunul Dumnezeu te ajută să treci cu bine de toate necazurile!

Dacă viața ți-a fost pusă la încercare și consideri că necazurile nu-ți dau pace, este bine să te apropii de Dumnezeu, pentru că El este singurul care te poate ajuta în orice situație. Rugăciunea care urmează se citește cu multă evlavie și credință iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

În ziua când este rostită, se ține post negru, iar atunci când vei începe ritualul, nu uita să aprinzi o lumânare. Rugăciunea este de mare ajutor în orice situație critică în care te vei afla, oferind liniște sufletească și limpezime în gândire.

Iată mai jos și textul rugăciunii!
”O, Dumnezeule Mare, mântuieşte-mă de toate relele; o, Dumnezeule Mare, care ai hărăzit mângâiere tuturor Sfinţilor, hărăzeşte-mi-o şi mie, care ajuţi şi sprijini toate lucrările, ajută-mă şi sprijină-mă în toate nevoile, scapă-mă de toate primejdiile, de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi.

În numele Tatălui care a creeat lumea, în numele Fiului care a răscumparat-o, în numele Sfântului Duh care a împlinit legea în toată a ei desăvârşire.

Binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl care cu cuvântul a zidit lumea, să fie pururea cu mine!

Binecuvântarea Domnului Isus Hristos, fiul Marelui Dumnezeu, să fie pururea cu mine!

Binecuvântarea Sfântului Duh cu cele mai scumpe daruri ale Sale, să fie pururea cu mine!

Doamne, norii grei ai nenorocirilor şi ai supărarilor se abat asupra capului meu şi întristările sfâşietoare mă copleşesc, dar mă mângăi că Tu mă iubeşti şi această încredinţare mă încurajează. Plin(ă) de nadejde în dragostea şi bunătatea Ta, nu voi lăsa să mă biruiască împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj, căci numai cu ajutorul Tău voi reuşi.

Fă-i Tu, Doamne, pe cei ce mă asupresc, mă urăsc, mă chinuiesc, ma năpăstuiesc, mă descurajează, ma desconsideră, să cunoască milostivirea Ta şi luminează-le Tu , Doamne, inima lor şi fă-o primitoare de dragoste, ca să trăim în deplină unire, cu inima curată şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm celor ce ne greşesc nouă.

Acum și pururea și-n vecii vecilor,

Amin!”

 

error: Content is protected !!