Ruga către îngerul păzitor îndeplinește dorințele imposibile!

oate rugăciunile adresate multor sfinților, Maicii Domnului și lui Iisus pot face adevărate minuni dacă sunt spuse cu toată inima.

La fel de importantă este însă și rugăciunea către îngerul păzitor, de care foarte puține lume știe că există.

 

Cel mai bun prieten al omului

Sfinții părinți spun că îngerul nostru păzitor este cel mai bun prieten pe care-l puteam avea vreodată.

Atunci când îngerul dumneavoastră va vedea cât îl iubiți, vor face tot ce le stă în putință să vă îndeplinească dorințele, indiferent cât de imposibile par la prima vedere.

 

Iată mai jos și textul rugăciunii!

“Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea.

Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii.

Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale.

Amin”.

error: Content is protected !!