Rugăciune către Maica Domnului ce se rosteste duminică seara. Această rugăciune te va ajuta să treci peste greutăţi

Rugaciunea catre Maica Domnului

„Tu singură eşti ridicarea celor căzuţi, şi îndepărtarea celor ce greşesc. Tu te-ai arătat povăţuitoare a celor orbi, mila celor săraci, bucuria celor sănatoşi şi vindecarea celor bolnavi.

Bolnăvindu-mă foarte cu sufletul şi cu trupul, şi cumplit necăjit fiind, te rog, Curată, să-mi dai sănătate amândurora, cu rugăciunile tale.

Nădejdea şi ocrotirea şi scăparea creştinilor, zid nebiruit celor slabi, liman neînviforat, tu eşti Născătoare de Dumnezeu preacurată. Şi precum lumea o mântuieşti cu neîncetată rugăciunea ta, pomeneşte-ne şi pe noi, Fecioară, întru tot lăudată.”

Amin

Urmareste clipul de mai jos si spune cum ti s-a parut in comentarii pe youtube! Asa arata traditiile de anul nou in unele zone ale tarii, ce parere aveti?

Poti primi un suvenir de la noi! O iconita cu parintele Arsenie Boca! In felul acesta sustinem acesti tineri in ceea ce fac! Ce trebuie sa faci: Urmareste clipul de mai sus, lasa un comentariu in care sa-ti spui parerea despre traditii si sa te abonezi ( subscribe) la canalul de youtube, e gratis! 

Dacă te confrunţi cu necazuri, greutăţi, dureri şi lipsuri, află că această rugăciune închinată Maicii Domnului te va ajuta să 

Aceasta apare în chip tainic, prin rugăciunile Ei către Domnul nostru Iisus Hristos. O dovada a milosteniei Ei este chiar la nunta din Cana Galileii, când a cerut sprijinul Fiului ei pentru a-i ajuta pe nuntaşi, transformând apa în vin.

Canon de rugăciune către Maica Domnului – duminică seara

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel, Aceluia Unuia să-I cântăm, căci cu Slavă S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai născut Adâncul îndurării şi pe Dătătorul milostivirii şi Noianul Cel Nemărginit al iubirii de oameni, Fecioară Iubitoare de bine, usucă noianurile cele neînotate ale fărădelegilor mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mintea noastră nu poate, Prealăudată, cu graiuri a te binecuvânta şi cu laude a te cinsti. Pentru aceasta, în loc de graiuri aducând ţie credinţă, cere iertare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având milostivirea ca un firesc şi întâi şi chiar semn şi firească deosebire, Unule Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei, miluieşte-mă şi mă mântuieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Vino, suflete ticăloase, mai înainte de sfârşit, cu fierbinţeală să ne închinăm şi cu dinadinsul să cădem la Născătoarea de Dumnezeu, ca prin mijlocirile Acesteia să dobândim milă în ceasul judecăţii.

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca tâlharul, din suflet strig Ţie „pomeneşte-mă”; ca desfrânata plâng şi mă tânguiesc; ca Manase strig „păcătuit-am”, ca vameşul necontenit din inimă suspin; Doamne Dumnezeul meu, mântuieşte-mă, pentru Născătoarea de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Slava lumii, Preaproslăvită Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu cu preaslăvire, învredniceşte Slavei Celei Dumnezeieşti pe cei ce te slăvesc ca pe o Născătoare de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Când vei veni, Iisuse Împărate, Dumnezeule, Cel Preaveşnic Judecător, împreună cu slujitorii cei de foc şi cu Oştile cele de văpaie, ca să judeci vii şi morţii şi să răsplăteşti fiecăruia cele vrednice de lucrurile lui, atunci mântuieşte-mă, pentru Aceea ce Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Întinat fiind cu dezmierdările, pe tine, cea Neîntinată Fecioară, te rog să mă izbăveşti de toată întinăciunea trupului şi să-mi dai plâns curăţitor neîncetat şi lacrimă stingătoare de văpaia gheenei.

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Acoperit-au cerurile, Hristoase Dumnezeule, întru iconomia Ta, bunătatea nespusei Tale înţelepciuni, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

La înfricoşata şi judecătoarea Ta venire, Iisuse Hristoase Dumnezeule, când îngerii vor sta înaintea Ta şi toată zidirea, Te rog să nu mă ruşinezi pe mine, pentru solirile Aceleia ce Te-a născut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În ispite Scăpare, în primejdii Grabnică Ajutătoare şi în toate felurile de înconjurări gata şi iute Sprijinitoare te am pe tine, Stăpână.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împiedicat fiind cu laţurile sataniceşti ale dezmierdărilor, cădere cumplită am căzut; ci Tu, Hristoase, zdrobeşte pe toţi cei ce se scoală asupra mea, rogu-mă, pentru Maica Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Livadă mult Înflorită te-ai arătat, Grădină Frumos Mirositoare şi Rai bine Înfrunzit, Ceea ce cu mirosurile cele dulci mirositoare ale darurilor tale, ai suflat reaua mirosire a lumii, Prealăudată.

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Aleargă duhul meu către Tine, Dumnezeule, pentru că Lumină eşti şi Poruncile Tale s-au făcut vindecări robilor Tăi, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu lucrurile Te-am întărâtat, cu cuvintele Te-am amărât, Cuvinte, pentru aceasta cad şi strig Ţie: cu cuvântul Tău, de lucrurile cele necinstite izbăveşte-mă şi îndreptează-mă către lucrurile pocăinţei, pentru Ceea ce fără de sămânţă Te-a născut.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Plouă-mi mie o picătură a milostivirii tale, de Dumnezeu Născătoare şi şterge păcatele mele cele multe şi bubele şi semnele rănilor pierde-le, Ceea ce ai născut pe Doctorul tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Suspin şi mă mâhnesc, socotindu-mi păcatele mele cele vrednice de multe suspine. Pentru aceea cad la Tine, Unule fără de păcate: Mântuitorule, mântuieşte-mă pe mine cel mult păcătos, pentru Ceea ce Te-a născut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, spre tine mi-am pus nădejdea mea şi aşteptarea mântuirii mele. Tu să-mi fii mie şi aici Acoperământ şi în veacul ce va să fie.

error: Content is protected !!