Rugăciune către sfinții Constantin și Elena

21 mai este o zi foarte importantă pentru toți credincioșii, pentru că atunci se săvârșește pomenirea sfinților Constantin și Elena. În rândurile următoare vă prezentăm rugăciunea pe care cu toții trebuie să o rostim, pentru sănătate și liniște sufletească.

Rugăciunea închinată sfinților Constantin și Elena

„Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri; voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi.

Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă, neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la Preacurata Lui Maică şi Pururea Fecioară Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!” , este textul rugăciunii închinate sfinților împărați Constantin și Elena, în ziua de 21 mai.

Tot în această zi, credincioșii închină o rugăciune, spre a mulțumi divinității pentru că poartă numele sfinților împărați Constantin și Elena, Care și-au dedicat întreaga viață propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu.

Rugăciune de ziua numelui

„Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea să-Ți mulțumesc cu vrednicie pentru viață ce mi-ai dat? Tu m-ai scos din întunericul neființei și viață mea este un dar al bunătății Tale, care m-a păzit până acum, mă sprijinește în necazuri și-mi întâmpina trebuințele. Tu ești Cel ce priveghezi asupra mea, indreptezi pașii mei în calea binelui și mă aperi de ispite. Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea poruncilor Tale,- când mă poticnesc, Tu mă sprijinești; când cad, Tu mă ridici,- și când păcătuiesc, Tu mă întorci și-mi deschizi părinteștile Tale brațe.

O, cât de multe sunt datoriile mele către Ține, pentru că mi-ai dat viață și mi-ai dat în toate zilele semne despre părintească Ta bunătate și îngrijire.

Plin, așadar, de vie recunoștință, Ție îți închin toate zilele vieții mele, și mai ales această zi de sărbătoare pentru mine, și mă rog cu umilință că bunătatea Ta să nu mă părăsească în tot timpul vieții mele, și înțelepciunea Ta să mă povățuiască totdeauna în calea binelui și fericirii, pentru rugăciunile și mijlocirile sfântului (al cărui nume îl porți) și ale Preacuratei Maicii Tale. Amin” , este rugăciunea rostită de cei care poartă numele de Constantin și Elena.

Potrivit calendarului creștin ortodox, Constantin a devenit împărat al Imperiului Roman în anul 306. De-a lungul domniei sale care a durat până în 337, acesta a răspândit cuvântul Domnului, îndemnându-i pe păgâni pe calea cea bună.

Sfânta Elena a fost cea care a introdus ideea  de pelerinaj în Palestina și în provinciile răsăritene. Mai mult decât atât, acesteia i-au fost atribuite găsirea moaștelor Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și descoperirea rămășițelor celor trei magi.

error: Content is protected !!