Rugăciune deosebit de puternică către ajutătoarea noastră în necazuri și nevoi, Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe care o prăznuim AZI, 14 octombrie! Să citim această rugăciune pentru a avea binecuvântarea și ocrotirea ei!

Condacul 1

Preacuvioasă Maică, mireasa lui Hristos,

În jurul tău s-adună poporul credincios,

Să laude cu pace și bucurie multă,

Viața ta frumoasă, lui Dumnezeu plăcută.

Că tu în marea-ți milă, pe mulți îi ocrotești,

Iar cu-ale tale moaște, bolnavi tămăduiești.

Cântăm acum cu toții, din inimi rugătoare:

Bucură-te Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

Icosul 1

Îngerii din ceruri cu nimburi de lumină,

Au fost trimiși de Domnul din slava cea divină

Să poarte-n raiul veșnic sufletul tău sfânt,

Că sfântă ți-a fost viața plinită pe pământ.

Puținii ani de viață din timpul efemer

I-ai prefăcut în aripi și trepte către cer.

De-aceea noi cu grabă la tine azi cădem

Și din locașul veșnic ascultă ce-ți cântăm:

Bucură-te, cuvioasă, cea aleasă între sfinte;

Bucură-te, că vezi raiul care l-ai dorit fierbinte;

Bucură-te, porumbiță, cea de raze cerești plină;

Bucură-te, steaua noastră dătătoare de lumină;

Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază;

Bucură-te, că în ceruri chipul ți se-ncununează;

Bucură-te, cea prin care Dumnezeu se preamărește;

Bucură-te, că sfânta rugă Hristos Domnul ți-o plinește;

Bucură-te, cea de-a pururi așezată între sfinți;

Bucură-te, că întru slavă laudă Domnului cânți;

Bucură-te, cea prin care cerul pogoară la noi;

Bucură-te, că prin tine lumea scapă din nevoi;

Bucură-te, bucurie, multora ajutătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

Condacul 2

Iisuse, între casnici și-ai tăi prieteni sfinți

Pe Sfânta Parascheva Tu cea dintâi asculți.

La ruga ei fierbinte, Tu faci să se-nnoiască

În noi putere sfântă și pace îngerească.

Îți mulțumim, Stăpâne, și Ție ne-nchinăm.

Cu Sfânta Parascheva, smeriți, noi îți cântăm:

Aliluia!

 

Icosul 2

Fecioară Parascheva, venim și îndrăznim,

Să ne ajuți, preabună, ca să ne mântuim.

Pe toți ne ocrotește în marile ispite

Și-ascultă pe tot omul în ruga lui fierbinte.

Auzi-ne cu grabă atunci când te chemăm

Și caută cu milă spre cei care-ți cântăm:

Bucură-te, vistierie și talant neprețuit;

Bucură-te, pom cu roade, în Moldova răsădit;

Bucură-te, cărămidă întărită prin credință;

Bucură-te, doctorie în oricare suferință;

Bucură-te, lecuirea bolilor nevindecate;

Bucură-te, dătătoare de puteri și sănătate;

Bucură-te, că prin tine pacea din cer se coboară;

Bucură-te, că ești nouă neprețuită comoară;

Bucură-te, cale sfântă preoților cuvioși;

Bucură-te, mântuire pentru cei evlavioși;

Bucură-te, milostivă, de săraci îngrijitoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

Condacul 3

Atunci când suferința și calea rea ne paște,

Ajută-ne fecioară, prin ale tale moaște.

Și țara ne-o păzește atunci când e-n primejdii

Și nu lăsa poporul în vremea deznădejdii.

La tine este pacea, la tine noi scăpăm,

Cu tine împreună lui Dumnezeu cântăm:

Aliluia!

 

Icosul 3

Epivata a fost locul în care te-ai născut

Și casa părintească în care ai crescut.

Acolo învățat-ai ce-i bine și ce-i rău,

Acolo petrecut-ai plăcut lui Dumnezeu,

Iar pentru-ale tale fapte Iisus te-a pregătit

Să fii nouă icoană și dar neprețuit.

De veacuri credincioșii, din patru zări venind,

Te cheamă cu credință, din inimă cântând:

Bucură-te, cuvioasă odrăslită-n rugăciune;

Bucură-te, că părinții te-au învățat cele bune;

Bucură-te, pruncă sfântă și frumosul giuvaer;

Bucură-te, că din fapte ți-ai țesut cunună-n cer;

Bucură-te, că averea nu ți-a fost cea pământească;

Bucură-te, că râvnit-ai numai patria cerească;

Bucură-te, că în lume haină scumpă n-ai purtat;

Bucură-te, că porți haină de monah adevărat;

Bucură-te, izgonirea vanității și-a mândriei;

Bucură-te, cinstitoarea Fecioarei și-a fecioriei;

Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

Condacul 4

Pe tine, Cuvioasă, Hristos te-a pregătit

Să fii năstrapa sfântă cu mir neprihănit,

Ce-n dar îl torni pe rana celor bătuți de soartă

Și-aduci împăciuire celor zac în ceartă.

Tu știi s-ajuți în grabă pe cei făr-de-ajutor

Și-aduci în Casa Sfântă pe cel rătăcitor.

Dorim ca împreună cu tine noi să stăm,

Pe Dumnezeul nostru în veci să-L lăudăm:

Aliluia!

 

Icosul 4

Noi încercăm cu râvnă să te urmăm mereu,

Așa cum tu urmat-ai plăcut lui Dumnezeu.

Deși cu fire slabă, ai dus viață sihastră,

Dar ai primit putere să porți povara noastră.

Ai smuls pe mulți, preabună, din hăul disperării,

Ca și Iisus pe Petru cuprins de valul mării.

Orfanii te au mamă, bătrânii sprijinire,

Săracii apărare, străinii mângâiere.

Acolo, sus, în ceruri, primește-ne cântarea

Ce pururea ți-o-nalță, pios, toată suflarea:

Bucură-te, maică sfântă și odor duhovnicesc;

Bucură-te, sprijinire celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, că în ceruri s-a preamărit al tău nume;

Bucură-te, bucurie a fecioarelor din lume;

Bucură-te, cuvioasă, la Hristos mijlocitoare;

Bucură-te, cea din suflet de săraci preaiubitoare;

Bucură-te, purtătoare de balsamul bucuriei;

Bucură-te, însoțire trăitorilor pustiei;

Bucură-te, că în lume ai viețuit îngerește;

Bucură-te, cea prin care Dumnezeu tămăduiește;

Bucură-te, că în ceruri ai cetate stătătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

Condacul 5

Deși pe Cruce, Doamne, adesea Te vedem,

În loc să-ți dăm iubire, oțet noi îți turnăm.

Tu ne arăți și calea ce duce-n infinit,

Dar noi dorim adesea sinistrul labirint.

O, Milostive Doamne, din lume ne adună,

Cu Sfânta Parascheva cânta-vom împreună:

Aliluia!

 

Icosul 5

Din patru zări a lumii, smeriți, românii vin,

Să se închine ție, cântându-ți imn divin.

Căci prin ale tale moaște miresme se revarsă

Prinos de mângâiere și chip de cuvioasă.

De-aceea, tu, fecioară, păzește-ne în pace

Și nu lăsa deșartă cântarea ce se face:

Bucură-te, biruință în a lumii osteneală;

Bucură-te, îndrăznire în a noastră îndoială;

Bucură-te, ușă sfântă către calea mântuirii;

Bucură-te, împlinire și icoana fericirii;

Bucură-te, cinstitoarea Sfintei Cruci a lui Hristos;

Bucură-te, solitoare pentru poporul pios;

Bucură-te, că la Iași trupul tău sălășluiește;

Bucură-te, că și-n Roman veșmântul tău se găsește;

Bucură-te, că întru tine chipul Lui s-a împlinit;

Bucură-te, că prin tine mulți creștini s-au mântuit;

Bucură-te, frumusețe și podoabă în altare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

Condacul 6

Ne cercetează, Doamne, acum și totdeauna,

Căci Sfânta Parascheva se roagă Ție-ntruna.

Trimite-ne în casă, de sus, preasfântul har,

Și umple viața noastră de pace și nectar,

Iar noi, întotdeauna, la cer mereu cătând,

Cântându-ți cu credință, din inimă zicând:

Aliluia!

 

 

 

Icosul 6

Ce vom răspunde oare în vremea judecății,

Când trâmbița suna-va prelung în fața morții?

N-am haina cea de nuntă, departe stând de El,

Mă simt străin în cale, n-am fapte nici de-un fel.

Preabune, Doamne, iartă-mi păcatele firești,

Și-n marea Ta iubire, voind, mă mântuiești.

Tu, Sfintei Parascheva, primește-i rugăciunea,

Căci, după rânduială, i-ai dat pe veci cununa:

Bucură-te, balsam haric și sălaș ocrotitor;

Bucură-te, oază cerească și izvor vindecător;

Bucură-te, casa pâinii și noian de bunătăți;

Bucură-te, mângâiere celor slabi și defăimați;

Bucură-te, cort de aur și polată a nădejdii;

Bucură-te, apărarea celor ce sunt în primejdii;

Bucură-te, izgonirea bolilor nevindecate;

Bucură-te, îndreptarea celor ce cad în păcate;

Bucură-te, scară tare și nădejde nevăzută;

Bucură-te, sprijinirea celor ce cad în ispită;

Bucură-te, far de taină, ca steaua luminătoare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

Condacul 7

Când ne-mpresoară, Maică, viclenele ispite,

Preabună Parascheva, cu inimi umilite,

Venim cu sârg la tine să ni le risipești,

Pe cei cuprinși de boală să îi tămăduiești.

Prin ale tale moaște redă-ne sănătatea,

Iar peste toți creștinii revarsă-ți bunătatea.

Cinstindu-te pe tine, pe Dumnezeu slăvim,

Cântându-I cu credință în imn de heruvim:

Aliluia!

Icosul 7

Pribeag mă simt, preabună, de lume prigonit

Și nu găsesc pe nimeni să fiu și eu iubit.

Tu fii mie prieten în viața mea de chin

Și-n fiecare suflet să văd chip de creștin.

Fii mie scut puternic, în vreme de război

Și mă ferește, sfântă, de scârbe și nevoi.

Iar tu, mijlocitoare și-a Domnului mireasă,

Primește rugăciunea din gură păcătoasă:

Bucură-te, Cuvioasă, către Domnul rugătoare;

Bucură-te, porumbiță, a paradisului floare;

 

Bucură-te, că-n asceză ți-a fost totdeauna traiul;

Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul;

Bucură-te, folosință celor slabi și asupriți;

Bucură-te, îndreptare pentru cler și păstoriți;

Bucură-te, cea prin care Dumnezeu ne dă iertare;

Bucură-te, că ești rază luminoasă ca un soare;

Bucură-te, purtătoarea rugii noastre la Hristos;

Bucură-te, îndreptare pentru orice păcătos;

Bucură-te, minte plină de smerită cugetare;

Bucură-te, Parascheva, sfântă mult folositoare!

 

error: Content is protected !!