Rugăciune FĂCĂTOARE DE MINUNI pentru A SCĂPA de SUFERINȚE! Spune-o și TU CHIAR ACUM…

Grabnică şi tare mângâiere dă robilor Tăi, Iisuse, când se mâhnesc duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele noastre în necazuri; nu Te depărta de gândurile noastre întru primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te Cel ce eşti pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc cu Tine a se uni, Îndurate, ca fiind împreună cu Tine, să Te lăudăm pe Tine şi să slăvim pe Duhul Tău cel întru tot Sfânt. Amin.

Rugăciune SCURTĂ dar PUTERNICĂ pentru TOATE BOLILE sufletești! SPUNE-O și TU ACUM!

Mărturisesc Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, Celui în Treime slăvit şi închinat, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, păcatele mele făcute în toate zilele vieţii mele şi până în ceasul de faţă, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu pipăitul şi cu toate simţurile mele sufleteşti şi trupeşti, prin care Te-am mâniat pe Tine, Dumnezeul meu, şi am nedreptăţit pe aproapele.

Pentru toate acestea mă simt vinovat înaintea Ta şi vreau să mă pocăiesc. De aceea, cu smerenie, mă rog: iartă-mă şi mă dezleagă de toate păcatele, ca un bun şi de oameni iubitor.

Rugăciune FOARTE PUTERNICĂ pentru orice fel de boală FIZICĂ sau PSIHICĂ! CITEȘTE-O ȘI TU ACUM!

Psalmul 22 se citeşte pentru orice fel de „poticnire” maladivă, psihică sau fizică. Este un Psalm al însănătoşirii dinspre spirit spre trup. Puterea lui constă nu în sugestie, ci în chemarea Tatălui protector şi dătător de viaţă. Tatăl care biruieşte „valea umbrei morţii” stimulând resursele vieţii, neutralizând potrivnicii vieţii. „Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat…” arată lovirea sorții, este resimţită ca operaţie psihică de întărire. Psalmul acesta este construit în întregime pe arhetipul renaşterii şi al salvării.

Psalmul 22

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.

2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.

3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.

4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.

5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.

6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.

7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile

 

 

 

 

error: Content is protected !!