Rugăciune împotriva deochiului. Iată ce trebuie să spui când esti deochiat

Domnului să ne rugăm

Stăpâne, Dumnezeul nostru, împăratul veacu­rilor, Cel atotputernic și atottiitor, Care faci pe toate și însuți le schimbi cu voia Ta;

Cel ce cuptorul cel de șapte ori încins și văpaia cea din Babilon le-ai prefăcut în rouă și pe sfinții trei tineri neatinși i-ai păzit; Doctorul și tămăduitorul sufletelor noas­tre, mântuirea celor ce nădăjduiesc în Ține, Ție ne rugăm și cu umilință cerem:

depărtează, înlătura, izgonește toată lucrarea diavolească, toată calea și toată vrăjmășia satanei, privirea cea rea, nesățioasă și pizmașă a ochilor celor făcători de rele a oame­nilor pizmasi, de la robul Tău (N).

Și fie că, din fru­musete sau pentru putere, ori din întâmplare sau din pizma și răutate, i-a venit lui această neputință, însuți, Iubitorule de oameni Stăpâne, tinde mâna Ta cea tare și brațul Tău cel atotputernic și înalt și cercetează această zidire a Ta și-i trimite înger de pace,

stăpânitor și păzitor sufletului și trupului, care să gonească și să starpeasca de la ea tot sfatul rău, toată pizma și deochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi, că, izbăvită fiind cu puterea Ta, să-Ți cânte Ție cu mulțumire:

Domnul este ajutorul meu, și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul; și iarăși: nu-mi va fi frică de rele, pentru că Tu cu mine ești; că Tu ești Domnul puterii mele, Cel tare și stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie.

Așa, Doamne Dumnezeul nostru, milostivește-Te spre robul Tău și izbăvește-l de toată stricăciunea și supărarea ce i s-a făcut din pizma. Pentru rugaciu­nile preabinecuvantatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Nascatoarei și pururea Fecioarei Maria;

cu puterea cinstitei și de viață facatoarei Cruci; cu rugăciunile arhanghelilor celor cu chip de lumina; ale cinstitului, maritului proorocului, Inaintemergatorului și Boteza­torului Ioan; ale sfintei și marii mucenițe Marina; ale sfântului Stelian; ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva cea nouă; ale sfântului sfințitului mucenic Elefterie și ale sfântului (N), a cărui pomenire săvârșim, și ale tuturor sfinților Tăi.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noas­tre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înal­tam și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Și stropește pe bolnav cu apă sfințită, dacă a făcut mai întâi sfeștania, sau cu aghiazmă de la Bobotează. Apoi preotul pune mâna pe capul celui bolnav, zicând această:

Rugăciune

Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel dat Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, – zicând: Pe bolnavi mâinile veți pune și bine le va fi, și printr-înșii este dat și nouă nevrednicilor slu­jitorilor Săi, acest har, prin mine smeritul și nevred­nicul preot, să te tamaduiasca pe ține,

fiule și fratele nostru cel duhovnicesc de toată boală și neputință sufletească și trupească ce te-a cuprins, și să te dăruiască Bisericii Sale întreg, cinstit, sănătos, indelun­gât în zile, bine umblând și făcând poruncile lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

error: Content is protected !!