Rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”, izvorâtoarea de mir și vindecări minunate! Spune și tu cu mare credință această rugăciune grabnic-ajutătoare la vreme de necaz, iar Măicuța Domnului te va auzi!

Bucură-Te, Podoaba Cea preastrălucită a îngerilor, Oglinda vieţuirii îngereşti, Icoana fecioriei, Fântâna tuturor darurilor Duhului, Binecuvântarea pustnicilor, Scutul monahilor, Sabia de foc a rugăciunii drepţilor, Încununarea mucenicilor, Poarta pocăinţei celor greşiţi, întrariparea nevoitorilor cu dorul cel dumnezeiesc, Ploaia Cea bineînmiresmată a renaşterii duhovniceşti, Cartea Cea sfinţită a tainelor mai presus de minte îngerească, Sfeşnicul Cel pururea veghetor al Treimii, Cununa slavei Apostolilor, Călăuzitoarea creştinilor către pământul mântuirii, Pecetea desăvârşirii Sfinţilor, Ancora celor ce înoată pe marea vieţii, Adâncul îndurărilor dumnezeieşti, Izvorul nesecat al darurilor cereşti, nu Te depărta de sufletele noastre în necazuri, ci risipeşte cu rugăciunile Tale norul ispitelor şi fă să ne răsară nouă lumina pocăinţei.

Ca Una Ce ai purtat în braţele Tale pe Floarea Cea dumnezeiască, pe Hristos, Dumnezeul nostru, Care cu mireasma cuvintelor Sale a atras pe toţi în grădina mântuirii, cu flori de laude dumnezeieşti înfrumuseţează şi grădina inimii mele, cea nelucrată şi biruită de spinii patimilor.

Ca Una Ce eşti Tămâia rugăciunii credincioşilor şi Lauda Cea neîncetată a îngerilor, primeşte smeritele cuvinte ale robilor Tăi şi dăruieşte împlinirea cererilor celor bune ale robilor Tăi.

Ceea Ce ai băut paharul durerilor pentru Cel Ce pe Cruce a luat asupra Sa toate durerile noastre, îndulceşte amărăciunea sufletelor noastre din necazuri şi cu mierea înţelegerilor duhovniceşti ne întăreşte.

Scară a rugăciunii Te ştim pe Tine noi, cei ce ne târâm în pământul păcatelor şi cerem Ţie în toată vremea să ne ridici din căderea cea cumplită. Îmblânzeşte asprimea durerilor noastre sufleteşti şi trupeşti şi cu mângâierea rugăciunilor Tale întăreşte sufletele noastre slăbănogite de multe păcate.

Grăbeşte şi ne întâmpină pe calea rugăciunii, adăpându-ne din izvorul darurilor Tale, ca neîncetat să ne arătăm mulţumitori milostivirii Tale şi să întindem în toată vremea masă duhovnicească de cântări îngereşti întru cinstirea Ta.

Ca pe cei doi bani ai văduvei primeşte şi neputincioasele noastre cuvinte şi cu puterea rugăciunilor Tale ne ridică la lumina înţelepciunii, stingând focul patimilor noastre, ca să Te mărim pe Tine neîncetat, dând slavă şi mulţumire şi Treimii Celei de o fiinţă în veci. Amin.

Sursa: doxologia.ro

 

error: Content is protected !!