Rugăciune mare la Praznicul Maicii Domnului de azi! Tămăduiește-te, Măicuță Sfântă, de toate încercările și necazurile și adună-ne alinare, cu sfântul tău veșmânt, cu care ne acoperă de tot răul, Amin!

Canon de rugăciune la Praznicul Aşezării veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne

 

Tropar la Praznicul Aşezării veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne,

 

glasul al 8-lea:

 

Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, Acoperământul oamenilor, Veşmântul şi Brâul Preacuratului tău trup, puternic Acoperământ cetăţii tale ai dăruit, prin naşterea ta cea mai presus de fire, Nestricată rămânând, că întru tine şi firea se înnoieşte şi vremea. Pentru aceasta, te rugăm, pace lumii dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

 

Irmosul:

 

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, întru adâncul nepătimirii îneacă pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului. Ca Ţie, ca în alăută, să-Ţi cânt cântare de biruinţă întru omorârea trupului.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Cinstitului tău veşmânt, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, l-ai dăruit acoperământ sfinţit poporului ce te cinsteşte pe tine pururea, toată năvălirea celor potrivnici totdeauna biruind cu puterea Duhului.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Prin pipăirea Celui Ce S-a arătat cu trup pe pământ pentru noi, din curat sângele tău, ţi-ai sfinţit veşmânt cinstit cu atingerea de trupul tău. Prin care pe toţi robii tăi, cei ce te laudă pe tine, îi sfinţeşti, Fecioară.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Vistierie cinstită celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, Fecioară, Ceea ce eşti Bună cu adevărat, le-ai dăruit veşmântul tău, pe toţi îmbogăţindu-i cu darurile Dumnezeiescului Duh şi cu multe arătări de minuni.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Mieluşea Neîntinată, Ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu mai presus de fire, dăruitu-ne-ai nouă cinstită haina ta, care curăţeşte întotdeauna cu adevărat întinăciunea şi spurcăciunea celor ce se închină veşmântului tău, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 3-a.

 

Irmosul:

 

Biserica cea stearpă a născut din păgâni şi adunarea cea cu mulţi fii a slăbit. Minunatului nostru Dumnezeu să-I cântăm: Sfânt eşti, Doamne.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Pe Sfinţirea cea Frumoasă, pe Uşa cea Cerească, pe Maica lui Dumnezeu să o lăudăm şi veşmântul ei, cel ce izvorăşte daruri dumnezeieşti, cu dragoste să-l sărutăm.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Cu haina nestricăciunii, pe cei cu stricăciunea goliţi, prin nestricată naşterea ta pe toţi i-ai îmbrăcat, Curată; cărora le-ai dăruit cinstit veşmântul tău bogăţie neîmpuţinată.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Preacurată, tu pe Cel Ce acoperă tot cerul cu nori L-ai acoperit cu cinstit veşmântul tău. Acestuia închinându-ne cu credinţă, pe tine te slăvim, Acoperământul sufletelor noastre.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Doctorie fără de plată celor neputincioşi în această dumnezeiască casă, că veşmântul tău, Curată, l-a câştigat izvor care neîncetat izvorăşte tămăduiri, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 4-a.

 

Irmosul:

 

Milostive, pentru dragostea chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, Iubitorule de oameni, Tăria mea şi Lauda.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Să slăvim pe cea Singură Binecuvântată şi cu credinţă să ne atingem de veşmântul ei, ca să primim harul Duhului.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Preacurată, cinstim veşmântul tău, pe care, ca pe un izvor de nestricăciune şi îmbrăcăminte aleasă a slavei l-ai dat tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Cetatea care te cinsteşte pe tine, câştigând veşmântul tău, Fecioară, ca pe o vistierie de mult preţ, cu credinţă îl sărută şi har primeşte.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Preacurată şi Singură Binecu vântată, care eşti mai Cinstită decât heruvimii, izbăveşte de toată primejdia sufletele noastre, ale celor ce te cinstim pe tine.

 

Cântarea a 5-a.

 

Irmosul:

 

Tu, Doamne, Lumina mea în lume ai venit, Lumina cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Tu, Stăpână Preacurată, robilor tăi ai dăruit veşmântul tău întărire şi cinstitul tău brâu, dumnezeiască îngrădire.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Rai frumos, care izvorăşte din sine bună-mireasmă a Duhului, Preacurată, s-a arătat casă care ţine în sine haina ta.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Preasfântă, sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre, ale celor ce cu credinţă cinstim sfântul şi preacinstitul tău veşmânt.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Biserici ale lui Dumnezeu, Cel Ce S-a sălăşluit întru tine, ne-ai arătat de Dumnezeu Născătoare pe noi, cei ce te fericim pe tine întru dumnezeiască Biserica ta.

error: Content is protected !!