Rugăciune pentru îndepărtarea farmecelor, răului și dușmanilor!

Vreți să fiți feriți de farmece, de rău și de orice încercare a dușmanilor de a vă distruge viața? Citiți cu multă dragoste și încredere această rugăciune de protecție, care este pe cât de simplă, pe atât de puternică.

Aprindeți întotdeauna o lumânare!
Când veți citi rugăciunea, trebuie să aprindeți mereu o lumânare și să aveți în față icoana Mântuitorului…

“În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.  Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunatăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de 3ori).
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Se spune rugăciunea Tatăl Nostru, apoi următoarea rugăciune:
Doamne Atotputrenic care ai suferit pentru mine și pentru păcatele mele vină-mi în ajutor! Sfânta cruce a lui Iisus Hristos, îndepărtează de la mine orice primejdie orice armă tăietoare! Sfânta cruce a lui Isus Hristos, revarsă asupra mea tot binele. Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos fă să ajungem pe calea mântuirii. Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, depărtează de la mine atingerea morții!

Sfânta Cruce a lui Isus Hristos fii întreaga mea nădejde! Doamne atotputernic, fă să ador Sfânta Cruce a lui Isus Hristos nazarinean crucificat și ai grijă de mine! Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, fă ca duhul rău să fugă de la mine în vecii vecilor. Amin!

În cinstea Sfântului Sânge neprețuit al lui Iisus Hristos, în cinstea încercării spre viață veșnică, precum este adevărat că Isus Hristos este născut în ziua Crăciunului, a murit în ziua Vinerea Mare și a Înviat a treia zi!

Amin!”.

De ce sunt importante rugăciunile de mulțumire și când trebuie să le rostim!

De câte ori am făcut rugăciunile de mulțumire, care, spun sfinții părinți că ar trebui să ne deschidă ochii dimineața și să ne călăuzească în orice moment al vieții?

Aflați cât de importantă e rugăciunea de mulțumire în rândurile de mai jos…
Se citește ori de câte ori simțim nevoia

Oricât de multe necazuri și probleme am avea, nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu l-a dat pe Hristos, unicul său fiu să fie răstignit, pentru ca noi să facem un singur lucru: să-i mulțumim.

De asemenea, marii duhovnici ne învață ca oricât de mult ne-ar încerca viața, să încercăm să fim într-o permanentă stare de mulțumire. Pentru că, frumos a spus sfântul Antonie, „fiecare om să aibă în viaţa aceasta o cruce, adică o durere sufletească, pe care trebuie s-o poarte cu blândeţe, căci din laşitate şi nerăbdare nu iese nici un folos. Şi, de vreme ce şi drepţii au avut în viaţa aceasta multe necazuri, noi, păcătoşii, cu atât mai mult trebuie să le răbdăm pe toate”.

Rugăciunea de mulțumire se citește ori de câte ori simțim nevoia să mulțumim bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru tot ce avem sau pentru ceva ce am dobândit.

Este bine ca atunci când simțim că Dumnezeu ne-a ajutat, să-i mulțumim cu multă credință și dragoste, pentru binefacerile primite.

Rugăciune adresată Mântuitorului
Una dintre cele mai puternice rugăciuni aduse Mântuitorului este următoarea:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine.

Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin”.

 

error: Content is protected !!