Rugăciune pentru îndepărtarea unui necaz

Atunci când norii negri s-au abătut asupra vieții dumneavoastră, există o rugăciune care, rostită cu credință și speranță în suflet, vă va aduce alinarea, vă întărește și vă ajută să depășiți orice necaz.

Se spune de 10 ori pe zi, timp de 9 marți, în fața icoanei Maicii Domnului
Pentru ca această rugăciune să aibă efectul dorit, în perioada în care o rostiți e bine să fiți curați și cu multă încredere în Preasfânta Fecioară. Rugăciunea se spune timp de 9 marți, de 10 ori pe zi, în fața icoanei Fecioarei.

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (aici se spune dorința). Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale.”

Se continuă apoi cu „Tatăl nostru”, apoi cu rugăciunea „Bucură-te Marie, cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii acum și în ceasul morții noastre. Amin”.

Rugăciunea sfântului Ioan Botezătorul se citește la ceas de mare cumpănă

În fiecare an, pe data de 7 ianuarie, întreaga creștinătate îl sărbătorește cu mare cinste pe care care l-a botezat pe Mântuitorul în Iordan, sfântul Ioan Botezătorul. Ori de câte aveți un mare necaz, citiți rugăciunea rostită de sfântul Ioan Botezătorul și veți vedea lumină în viața dumneavoastră.

Se rostește 9 zile la rând

Rugăciunea sfântului Ioan Botezătorul vă apără de pagubă și de răzbunările dușmanilor. De asemenea, se citește când sunteți în proces de judecată cu cineva, sunteți amenințați că pierdeți procesul sau viața vă este în mare primejdie. După ce ați terminat de citit rugăciunea, purtați-o cu dumneavoastră.

„O Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule a lui Hristos,
Mari şi multe  sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit. Tu, după făgăduinţă şi prorocie Îngerească, te-ai şi născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit.

Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârşit neagoniseală ai iubit, cu aguridă şi cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul  cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului o ai pregătit.

Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie , în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod  şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.

Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi, după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare  om născut din femeie. Prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin”.

error: Content is protected !!