Rugăciunea care te scapă de orice rău! Rostește-o în fiecare DUMINICA

Se citește cu o lumânare aprinsă alături
“Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc,Creator Divin, Tată şi Mama, şi Fiu deopotrivă, dacă eu şi familia mea, rudele mele, moşii şi strămoşii mei, Ţi-au greşit ţie, de la Creaţie şi până astăzi, te rog, Doamne, iartă-mă şi iartă-i,Doamne, te rog, şterge, purifică, curată, vindecă,

îndepărtează toate amintirile dureroase, programele ascunse, energiile şi vibraţiile negative, eliberează-mă pe mine (prenumele) de toate programele negative din trecut, transformă toate aceste programe şi energii nedorite în lumina pură, din această viaţă, din oricare dimensiune până la esenţă fiinţei ……(prenumele) .

Te rog, Doamne, înlocuieşte aceste programe negative trimise în lumina cu programe de iubire necondiţionată, sănătate şi vitalitate maximă, prosperitate, abundenţă, iubire şi armonie.

Mă iert, mă iubesc, binecuvântez trecutul, prezentul şi viitorul pe numele……. Mulţumesc, Doamne, aşa este şi aşa va fi.

Amin”.

Rugăciune specială pentru sporul casei…

Nu puține au fost cazurile când oamenii se plâng că nimic nu se mai leagă, iar banii, oricât de mulți ar fi, dispar ca prin farmec. sigur că toți se gândesc că le-a fost luat sporul casei. În acel moment, citiți cu toată încrederea o rugăciune specială pentru sporul casei.

“Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte!
Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape; adapa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerulul vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adapi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsari iarba dobitoacelor și verdeața spre slujba oamenilor; ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului; ca să veselească fața cu untdelemn și pâinea inima omului o întărește.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre vremi; soarele și-a cunoscut apusul său.
Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrana la bună vreme.
Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tau și se vor zidi și vei înnoi fața pământului.

Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul” Amin!.

error: Content is protected !!