Rugăciunea către Sf. Mc. Cosma și Damian, Chir și Ioan, doctorii fără de arginți pentru necazuri și boli!

Doar Domnul este cel care ne poate vindeca sufletul și trupul. De aceea, atunci când aveți o problemă, un necaz sau o boală, rugați-vă cu totul sufletul și toată credința Sf. Mc. Cosma și Damian, Chir și Ioan, doctorii fără de arginți și veți vedea cum minunea se înfăptuiește mai repede decât ați putea crede.

Iată mai jos textul rugăciunii…
“O, mari bineplăcuti ai lui Hristos și făcători de minuni, ascultați-ne pe noi, cei ce ne rugăm vouă! Voi știți necazurile și bolile noastre, auziți mulțimea suspinărilor celor care la voi aleargă.

Pentru aceasta, vouă, ca unor grabnici ajutători și fierbinți rugători ai noștri, vă strigăm: nu ne lăsați cu mijlocirea voastră înaintea lui Dumnezeu! Noi pururea rătăcim de la calea mântuirii: călăuziți-ne, milostivi povățuitori!

Noi neputincioși suntem în credință: întăriți-ne ai dreptei credințe învățatori! Noi foarte săraci făcutu-ne-am de fapte bune: îmbogățiți-ne vistieri ai milostivirii. Noi pururea suntem bântuiți de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și suntem necăjiți: ajutați-ne, ai celor neajutorați ocrotitori.

Dreapta mânie cea pornită asupra noastră pentru fărădelegile noastre, abateți-o de la noi prin mijlocirea voastră înaintea scaunului Judecătorului Dumnezeu, Căruia, voi, sfinților și drepților stați înainte în ceruri.

Ascultați-i, rugămu-vă, mari bineplăcuți ai lui Hristos, pe cei care vă cheamă cu credință și cereți de la Tatăl Ceresc prin rugăciunile voastre iertare de păcate și izbăvire din nevoi pentru noi toți: că voi sunteți ajutători, acoperitori și rugători, și pentru voi slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

 

Rugăciune către Maica Domnului

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre.

Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor,

dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

error: Content is protected !!