Rugăciunea ce se rostește sâmbăta, pentru iertarea păcatelor

Știm cu toții că nimeni nu este nemuritor. Deși niciodată nu vom fi pregătiți să pierdem pe cineva drag, nu putem face nimic să oprim acest lucru. Singura cale pentru a ne liniști și a face ca sufletul celor adormit să fie iertat de păcate este să citim această rugăciune.

Aduce pace sufletească și alinare!
Această rugăciune aduce pace și alinare în familia celui care o rostește. Se citește în fiecare sâmbătă, având alături o lumânare aprinsă…

„Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Tu ai călcat moartea. Și pe diavolul l-ai surpat şi ai dăruit viaţă lumii tale. Tu Însuţi, Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor robilor tăi (se rostesc numele de botez ale celor răposați pentru care te rogi).

În loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea. Şi orice greşeală au săvârşit ei cu cuvântul, cu lucrul, sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă-le lor!

Că nu este om, care să fie viu şi să nu greşească; numai tu singur eşti fără de păcat; dreptatea ta este dreptate în veac şi cuvântul tău, adevărul.

Că tu eşti învierea şi viaţa şi odihna robilor tăi (N), Cristoase, Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înălţăm, împreună şi celui fără de început al tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Întru fericita adormire, veşnică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormiţilor robilor tăi, celor ce s-au pomenit acum, şi le fă lor veşnică pomenire.”

Citește aici Rugăciunea de mare ajutor către sfântul Nicolae

Rugăciunea către sfântul Nicolae – Pentru a fi apărați de sărăcie și nevoie, a avea copiii ocrotiți, dar și pentru a fi iertați de păcate, citiți cu toată încrederea și credința rugăciunea sfântului Nicolae pentru buna rânduire în viață a copiilor.

Rugăciunea către sfântul Nicolae – Post și smerenie

Sfinții părinți ne îndeamnă ca rugăciunea sfântului Nicolae și a tuturor sfinților să fie însoțite de post și smerenie.

“Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae!

Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul.

Și să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin”.

error: Content is protected !!