Rugăciunea de astazi, ajută în orice situație

Rugăciunea miraculoasă se poate rosti ori de câte ori este nevoie. Însă, în situațiile speciale, de preferat este să se urmeze un ritual. Vreme de 12 zile de miercuri, la aceeași oră, dimineața sau seara, se aprinde o lumânare din ceară curată. Cât timp arde lumânarea, se citește rugăciunea miraculoasă. Efectele ei nu se lasă așteptate.

Rugăciunea miraculoasă grabnic ajutătoare
„Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă, Trupul lui Cristos, mântuieşte-mă. Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste. Apa coastei lui Cristos, spală-mă. Patima lui Cristos, întăreşte-mă. O bune Isuse, ascultă-mă. În rănile tale, ascunde-mă. Nu lăsa să mă despart de tine. De vrăjmaşul cel rău apără-mă. În ceasul morţii mele cheamă-mă. Şi porunceşte-mi să vin la tine Ca să te laud cu sfinţii tăi În vecii vecilor. Amin.

Dumnezeule, al cărui unul-născut, prin viaţa, moartea şi învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul ca, cinstind aceste mistere, prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

O rege al păcii, dă-ne pacea ta şi iartă păcatele noastre. Îndepărtează pe duşmanii Bisericii şi păzeşte-o, să nu piară. Emanuel, Dumnezeul nostru, este în mijlocul nostru în slava Tatălui şi a Duhului Sfânt. Să ne binecuvânteze şi să purifice inima noastră şi să vindece bolile sufletului şi ale trupului. Te adorăm, Cristoase, împreună cu Tatăl tău bun şi cu Duhul Sfânt, pentru că ai venit şi ne-ai mântuit.

Cred că tu eşti drept şi dai fiecăruia după faptele sale: pe cei buni îi răsplăteşti cu fericirea cerească, iar pe cei răi îi pedepseşti cu osânda veşnică a iadului. În această credinţă vreau să trăiesc şi să mor. Doamne, întăreşte-mi credinţa. Amin.

Dumnezeul meu, fiindcă tu eşti atotputernic, nemărginit de bun şi milostiv şi împlineşti făgăduinţele tale, eu nădăjduiesc iertarea păcatelor mele şi împărăţia cerului, pentru vredniciile lui Isus Cristos şi prin faptele bune ce am încredere să le fac cu ajutorul harului tău. Amin.”

error: Content is protected !!