Rugăciunea de DUMINICA făcătoare de minuni este grabnic ajutătoare. Spune-o si tu si te vei convinge de efectele sale

Rugăciunea de duminică făcătoare de minuni este foarte puternică. Și nu e credincios care să fi respectat acest ritual și să nu fi avut rezultatele așteptate.

Rugăciunea de duminică făcătoare de minuni se rostește vreme de 9 duminici, la aceeași oră, cu 9 lumânări din ceară curată aprinse. Este de preferat ca ritualul să se facă imediat după revenirea acasă de la slujba de la biserică. Sau se poate face și seara, înainte de culcare. Efectele rugăciunii sunt și mai puternice dacă se împarte Rugăciunea de duminică făcătoare de minuni la câte 9 persoane, în fiecare duminică.

Rugăciunea de duminică făcătoare de minuni
„Doamne, auzi rugăciunea mea! Ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta. Auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viață mea o călca în picioare. Făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine. Și inima mea e încremenită înlăuntrul meu.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Ține mâinile mele, sufletul meu că un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce față Ta de la mine, că să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineață milă Ta, că la Ține mi-i nădejdea.

Arată-mi calea pe care voi merge, că la Ține am ridicat sufletul meu. Scăpa-mă de vrăjmașii mei, că la Ține alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de starpeste pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.  Amin.”

Rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia pentru protejarea căsniciei

Această Rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia este foarte puternică și grabnic ajutătoare.Îi ajută atât pe cei care au probleme în căsnicie, cât și pe cei care doresc să-ți păstreze armonia în familie cât mai mult timp.

Când rostești această rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia este bine să ții post înainte. Cei care au probleme grave de rezolvat în căsnicie trebuie să urmeze un ritual de rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia. Se începe în ziua sărbătorii sfinților, pe 26 august, și se continuă, timp de 9 zile consecutiv, la aceeași oră.

Rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia
„O, sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Sunteți voi fericiți soți și purtători de chinuri străluciți. Auziți-ne pe noi cei ce ne rugăm cu lacrimi, venind la biserică. Rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului.

O, sfințit cuplu, sfinți mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Ascultați-ne pe noi ce ne rugăm și mijlociți pentru noi, ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor și sufletelor. Și rugați pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască. Și să facă cu noi după îndurările Sale. Ca să nu pierim în păcatele noastre. Sfinților mucenici, primiți glasul rugăciunilor noastre și cu mijlocirile voastre.

Izbăviți-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, foc și grindină, de sabie și de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel dintre noi, de moartea cea năpraznică și de toate nenorocirile, scârbele și durerile. Ca întotdeauna, prin mijlocirile voastre fiind întăriți, să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Cel Fără de început al Său Părinte și Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Adrian și Natalia, rugați-vă pentru noi!
Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos,

pentru iubirea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească. Și v-ați pus viața ca o jertfă curată. Ați ales să primiți mai degrabă chinuri decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat. Cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Ca cei ce stați lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm. Și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos! Amin.”

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!